Årets Från jord till bord-stipendium går till uppsats om att öka Sveriges självförsörjning

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännens och Ultuna Studentkårs Från jord till bord-stipendium tilldelas i år Sara Adlers för hennes uppsats på det mycket aktuella temat självförsörjning, som syftar till att bidra med förståelse för hur Sveriges självförsörjningsgrad för nötkött kan öka.

Lantmännens och Ultuna Studentkårs (ULS) Från jord till bord-stipendium 2022 går till Sara Adlers, som nu avslutar sin utbildning till ekonomagronom vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Sara tilldelas stipendiet för sin uppsats ”Går det att öka graden av självförsörjning? – en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion”.

Uppsatsen syftar till att bidra med förståelse för hur Sveriges självförsörjningsgrad kan ökas med avseende på nötköttsproduktion. Sara har sedan länge ett stort intresse för livsmedelsförsörjning och anser att det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för svensk livsmedelsproduktion.

– Produktion och marknadsföring av svenska livsmedelsprodukter och självförsörjning är hjärtefrågor för mig, och mitt mål med uppsatsen har varit att bidra till ökad förståelse för vilka marknadsvillkor som svensk nötköttsproduktion har stått inför, och hur det har påverkat graden av självförsörjning. Jag upplever att det finns ett informationsbehov i frågan om svensk livsmedelsförsörjning och tycker därför att det är viktigt att öka förståelsen hos allmänheten om betydelsen av svenska livsmedel, säger Sara Adlers.

Stipendiet delades ut av Lantmännens strategichef Patrik Myrelid under ULS vårbal idag den 28 maj.

– Frågan om Sveriges självförsörjning är högaktuell och Sara Adlers val av ämne ligger precis rätt i tiden med tanke på de kriser – torka, pandemi och invasionen av Ukraina – som har har en stor påverkan på hela livsmedelssektorn. Sara har genom sin uppsats genomfört ett gediget arbete som bidrar till nya idéer om hur produktivitet och lönsamhet inom svensk nötköttsproduktion kan utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt, säger Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen.

Sara har vuxit upp i Stockholm men kände tidigt en dragning till landsbygden och sökte sig därför till ett naturbruksgymnasium i Sörmland med inriktning mot lantbruk och naturvetenskap. Efter studenten arbetade Sara på en mjölkgård, och det var sedan ett naturligt steg att välja att studera vid SLU. Sara avslutar sina studier nu under våren med praktik, för att få en bra övergång till näringslivet. Hon gör just nu praktik på Ålands Hushållningssällskap där hon utvärderar virtuella inhägnader för betande kor. I slutet av juni börjar Sara arbeta som redovisningskonsult på Ludvig & Co i Eskilstuna.

Från jord till bord-stipendiet delas ut årligen och är en del i Lantmännens samarbete med studenterna på SLU och Ultuna Studentkår. Stipendiet syftar till att belöna framstående studentarbete som bidrar till att utveckla Sveriges livsmedelsproduktion och svenska lantbruksföretag på ett lönsamt och hållbart sätt. Stipendiekommittén består av ULS ordförande, sekreterare, inspektor och näringslivsansvarig samt två representanter från Lantmännen.

Sara Adlers uppsats kan laddas ner här.

För mer information, kontakta gärna: 

Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen
Tel:
 010 556 11 73
E-post
patrik.myrelid@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post
press@lantmannen.com