Produktionen av världens renaste utsäde startar i Finland

2021, Nyheter

Finlands första ThermoSeed-produktionslinje har blivit klar i Vihervakkas produktionsanläggning i Pöytyä. ThermoSeed är en patenterad, högeffektiv och miljövänlig produktionsprocess som behandlar utsäde med varm vattenånga, gör den fri från smitta och påskyndar att fröerna gror. Metoden är ett miljövänligt alternativ till konventionellt utsäde som genomgått kemisk behandling.

ThermoSeeds produktionslinje står klar på Vihervakkas anläggning i Pöytyä i Finland och produktionen av världens renaste utsäde planeras börja i oktober. Produktionslinjens kapacitet räcker till omkring 15 000 ton, dvs. 375 långtradarlaster om året. Försäljningen av utsäde har inletts i Lantmännen Agros butiker runt om i Finland.

Under de senaste åren har Lantmännen satsat stort på utvecklingen av ett ansvarsfullt och hållbart jordbruk. I juli 2021 tilldelades Lantmännen European Award for Cooperative Innovations pris i kategorin ”Miljömässigt värdeskapande – Biologisk mångfald och naturresurser” för den unika utsädesbehandlingsmetoden ThermoSeed.

– I början av september tillkännagav vi det finska Klimat & Natur-programmet, där vi åtar oss ansvarsfull rågodling i Finland genom hela värdekedjan. ThermoSeed-investeringen i Vihervakka är en naturlig förlängning av detta arbete, där vi tillsammans med våra jordbrukspartners strävar efter ännu lägre koldioxidutsläpp från jordbruket, sammanfattar Antti Snellman, vd för Lantmännen Agro.

Den effektiva ThermoSeed-metoden bekämpar växtsjukdomar genom att utsädet behandlas med het ånga. Vattenånga är ett hållbart ekologiskt alternativ för behandling av utsäde. Varje utsädesparti får en unik skräddarsydd behandling med ånga. Metoden har en dokumenterad effekt som motsvarar de bästa kemikaliebaserade motsvarigheterna på marknaden.

– För varje parti utsäde väljs ett unikt behandlingsprogram där ångans temperatur varierar enligt utsädets egenskaper, berättar Vihervakkas vd Heikki Lehtimäki.

Miljövänligt alternativ till samma pris

ThermoSeed-behandlat utsäde kan användas för såväl konventionell som ekologisk odling av vete, korn, havre och råg. Därutöver passar ThermoSeed-behandlat utsäde till alla odlingsjordar och ger lika stor skörd.

– Priset för ThermoSeed-utsädet är det samma som för kemiskt bearbetat utsäde. Dessutom kan eventuellt överblivet utsäde användas som normalt spannmål i handeln eller till foder, vilket ger metoden en märkbar fördel jämfört med konventionellt utsäde, berättar Juho Urkko som är försäljningschef på Lantmännen Agro.

Ytterligare expansion följer hög efterfrågan

I Sverige och Norge är hälften av utsädet behandlat med ThermoSeed och flera andra europeiska länder följer efter och investerar i metoden. Kommande säsong kommer närapå 100 000 ton utsäde behandlas med metoden. Med denna mängd kan man så omkring 400 000 hektar, som i Finland skulle motsvara nästan hälften av landets spannmålsodlingsareal.

På Vihervakkas produktionsanläggning görs nu de sista finjusteringarna och testerna innan utsädesproduktionen startar i oktober.

Citerade personer
På bilden från vänster: Heikki Lehtimäki, vd Vihervakkas, Juho Urkko, försäljningschef på Lantmännen Agro och Antti Snellman, vd för Lantmännen Agro.