YouTube preview

ThermoSeed – kemikaliefri behandlingsmetod för utsäde

ThermoSeed är en unik, egenutvecklad biologisk metod som behandlar utsäde och gör den fri från smitta. Detta leder till ett minskat behov av bekämpningsmedel, och fördelar för blommor och bin i odlingslandskapet.

Visste du att...

Sverige ett av de länder i Europa som använder minst kemikalier och har en av de högsta andelarna ekologiskt jordbruk.

Utsäde drabbas inte sällan av olika sjukdomar och det finns olika metoder att komma tillrätta med detta. Men de flesta innehåller någon form av kemisk behandling. Vi har utvecklat ett biologiskt alternativ - ThermoSeed, en form av pastörisering med varm luft, friskförklarar grödorna och ökar dessutom växtkraften.

Genom ThermoSeed - och andra biologiska och miljövänliga betningsmedel - har svenska lantbrukare kunnat spara två miljoner liter bekämpningsmedel, som annars skulle använts för att skydda spannmålsgrödorna mot skadeangrepp.

ThermoSeed används i dag i Sverige, Norge, Finland, USA, Frankrike och Schweiz. I huvudsak är det i grödor som spannmål och ris men även i lin, lök, morötter och vallfrö.

Uppmärksammad innovation

Bakom innovationen ligger Lantmännen BioAgri i Uppsala som utvecklar och marknadsför produkter med unik miljövänlig teknologi. Innovationen uppmärksammades också av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som utsåg ThermoSeed till en av de mest framgångsrika innovationerna under universitets 40-åriga historia.

Fördelar med ThermoSeed:

  • Innehåller inga kemiska preparat
  • Avlägsnar sjukdomar samtidigt som den ökar växtkraften hos behandlat utsäde
  • Den är effektiv i ett stort antal grödor
  • Effektiv mot svamp, nematoder och skadeinsekter i utsäde eller spannmålslager
  • ThermoSeed är även effektiv mot insekter i infekterade spannmålspartier
  • Kan användas i såväl ekologisk som konventionell odling

Läs mer om ThermoSeed (pdf på engelska)