Mot skörd 2021 – vårbruket i full gång

Pressmeddelanden, 2021

De svenska lantbrukarna inleder nu det intensiva arbetet med vårbruket och fortsätter anpassa sig till coronakrisens utmaningar och konsekvenser. Stor höstsådd, exportrestriktioner och stark global efterfrågan är faktorer som kommer att påverka skördeåret 2021. Förutsättningarna är goda för en normalstor svensk skörd, men som alltid styrs skördeutfallet slutligen av vädret.

Robust svensk livsmedelsförsörjning 
Förra året klassade Regeringen livsmedelssektorn som samhällsviktig och det svenska lantbruket är en förutsättning för att sektorn ska kunna existera. Under hela coronapandemin har livsmedelsförsörjningen i Sverige fungerat mycket bra och lantbrukarna och Lantmännen fortsätter sitt arbete för att livsmedelsvärdekedjan ska förbli robust.

– Säkra leveranser av utsäde och foder till lantbrukare och livsmedel till kunder och konsumenter runtom i Sverige och världen är en central fråga för Lantmännen. Vi arbetar kontinuerligt för att stärka spannmålsvärdekedjan och skapa mer robusta flöden och mervärden för såväl lantbrukare som konsument, bland annat genom investeringar i miljardbelopp i spannmålsmottagningar, förädlingsindustrier och exportinfrastruktur. Dessa är strategiskt viktiga investeringar inte bara för Lantmännen och svenska lantbrukare, utan även för Sveriges livsmedelsförsörjning och samhället i stort, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Exportmöjligheter och fortsatt höga priser på spannmål
De svenska lantbrukarna anpassar produktionen till marknaden, kopplat till såväl prisutveckling som trender, och svarar upp väl mot de förflyttningar i efterfrågan som ständigt sker. Utöver vädret så är den enskilda lantbrukarens beslut, yrkesskicklighet och val av grödor det mest avgörande för att få en god skörd. 

– Årets vårsådd är mindre än normalt. Det är en trend vi sett under flera år då fördelarna med en stor höstsådd är många. 2020 innebar dessutom rekordstor höstsådd. Höstsådda grödor är mer robusta och högavkastande än vårsådda grödor vilket ger förutsättningar för en normalstor skörd till sommaren. Lantbrukarna och Lantmännen har nu gjort vad vi kan utifrån vår omfattande kompetens och nu är det vädret som avgör skördens storlek och kvalitet, säger Johannes Åkerblom, Lantmännens växtodlingschef.

Tillsammans med storleken på skörden är priset på spannmål centralt för lönsamheten för det svenska lantbruket. Spannmålsmarknaden är internationell och priserna är generellt högre nu än för ett år sedan. Det beror främst på ökad kinesisk förbrukning och import men även på exportrestriktioner från Ryssland, sämre väder i Sydamerika som främst påverkar skörden av soja och majs. Därtill även att efterfrågan på vegetabiliska oljor ökat från Kina, vilket påverkar priset på raps som i sin tur är gynnsamt för Norden.

– Raps har blivit svårodlat i Europa, men i Sverige finns goda förutsättningar för rapsodling. Maltkornspriset är högre än för ett år sedan, dock tycks intresset för grynhavre bestå till skörd 2021, åtminstone sett till årets utsädesförsäljning. Intressant att notera är att det aldrig såtts så mycket höstvete som hösten 2020 vilket är en bra grund att stå på för skörd 2021, avslutar Johannes Åkerblom. 

För mer information och regionala kontakter:

Johannes Åkerblom, växtodlingschef
Tel: 0702 84 53 44
E-post
johannes.akerblom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post
press@lantmannen.com