Lantmännens Forskningsstiftelse utlyser upp till 25 miljoner kronor för praktiskt tillämpbar forskning

Pressmeddelanden, 2021

Årets utlysning för Lantmännens Forskningsstiftelse är nu öppen. Stiftelsen välkomnar ansökningar inom områdena lantbruk, bioenergi och livsmedel fram till den 30 september. Nytt för i år är att de sökande i förväg uppmanas kontakta stiftelsen för att undersöka möjligheten att använda Lantmännens provmaterial, försöksplatser och högkvalitativa data.

Lantmännens Forskningsstiftelse delar årligen ut upp till 25 miljoner kronor till forskning inom lantbrukets hela värdekedja, från jord till bord. Stiftelsen har tre prioriterade forskningsområden – Lantbruk och maskin, Bioenergi och gröna material samt Livsmedel och förpackningar. Årets utlysning är öppen för ansökningar från och med idag, 1 september, och fram till den 30 september 2021.

– Vår stiftelse är unik på så sätt att lantbrukare, forskare och tjänstemän på Lantmännen arbetar tillsammans för att säkerställa forskningens nytta för lantbruket, dess vetenskapliga kvalitet och affärsmässiga potential, säger Helena Fredriksson, Forskningschef för Lantmännens Forskningsstiftelse.

Lantmännens Forskningsstiftelse inriktar sig i första hand på praktiskt tillämpbar forskning och innovationer. Inom området Lantbruk och maskin prioriteras precisionsodling, hållbara odlingssystem och växtföljder, klimatsmart animalieproduktion och digitalisering. Inom området Bioenergi och gröna material ligger fokus på att utnyttja potentialen i jordbrukets hela värdekedja för att uppnå ett mer cirkulärt och biobaserat samhälle. Särskilt intresse visas forskning om förnybara komponenter för nästa generations kemikalier, oljor och material. Prioriterade områden inom Livsmedel och förpackningar är hälsoeffekter av spannmål och baljväxter, förbättrad brödkvalitet samt råvarans och processens påverkan på ingrediensens funktionalitet. För mer information om bedömningskriterierna för årets utlysning läs mer här.

De sökande är välkomna att kontakta forskningsstiftelsen innan ansökningarna skickats in, för att diskutera projektidéer och höra mer om Lantmännens möjligheter att erbjuda provmaterial, försöksplatser och data av hög kvalitet.

– Möjlighet att validera försöksresultaten i våra egna produktionsanläggningar ger förutsättningar för forskarna att hamna rätt från början och för att kunna tillämpa resultaten snabbare, säger Pär-Johan Lööf, R&D Manager Agri på Lantmännen R&D.  

Jordbruket är en unik resurs för produktion av råvaror till en mängd olika användningsområden. Traditionellt har det handlat om livsmedel och djurfoder men på senare tid har användningen i nya applikationer som miljövänliga drivmedel och biokemikalier ökat. Det finns en enorm potential i att öka kunskapen om sambandet mellan råvara, processteknik och funktionalitet.

– Målbilden är att utveckla hälsosamma goda livsmedel, inhemskt producerade djurfoder och framtidens material, säger Annelie Moldin, R&D Manager Livsmedel och Energi på Lantmännen R&D.

Läs mer om Lantmännens Forskningsstiftelse på http://lantmannen.se/forskningsstiftelse.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Helena Fredriksson, Forskningschef, Lantmännens Forskningsstiftelse
Tel: 010 55 61 047
E-post:
helena.fredriksson@lantmannen.com 

Pär-Johan Lööf, R&D Manager Agri på Lantmännen R&D
Tel: 010 55 61 168
E-post: 
par-johan.loof@lantmannen.com  

Annelie Moldin, R&D Manager Livsmedel och Energi på Lantmännen R&D
Tel: 010 55 63 717
E-post:
annelie.moldin@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com