Lantmännen växer med grön finansiering

2021, Nyheter

Lantmännen finansierar omställningen till en mer hållbar lantbruks- och livsmedelsindustri med hjälp av ett nytt grönt ramverk och en ny grön obligation om 1 miljard kronor.

Lantmännen har en central roll i den svenska livsmedelsproduktionen och i omställningen till en mer koldioxidsnål och hållbar lantbruks- och livsmedelsindustri. För att finansiera initiativ med tydliga hållbarhetsfördelar har ett nytt grönt ramverk skapats och en ny grön obligation emitterats. Ramverket har granskats av en tredje part, Cicero Shades of Green, för att säkerställa att det lever upp till internationella principer för hållbar finansiering.

– Hållbarhet är djupt rotat i Lantmännens DNA och vi har ambitionen att ha det gröna perspektivet i åtanke i allt vårt arbete. Vi har sedan 2009 reducerat vår klimatpåverkan och har ambitiösa mål för hållbarhetsarbetet både för vår egen produktion och för svenskt lantbruk för åren framöver. Med vårt nya gröna ramverk och en grön obligation kan vi mobilisera det kapital vi behöver för att driva på den här agendan. Vår starka hållbarhetsprofil och en grön obligation ger oss marknadens allra bästa villkor, säger Christian Johansson, CFO på Lantmännen.

Den nya obligationen emitterades den 20 april, och utfallet var över förväntan: orderboken växte snabbt till 3,3 miljarder, en överteckning på mer än 3 gånger. Avslut gjordes på volymen 1 miljard med löptiden 5 år, emissionen fördelades på 150 miljoner fast årlig ränta 1,115%, kurs 100,000% och 850 miljoner rörlig ränta 3 m Stibor +0,78%, kurs 100,000%. Ledande banker i emissionen var Danske Bank och SEB.

Press release: Lantmännen updates MTN programme to enable issuance of green bonds

För mer information, kontakta gärna: