Lantmännen öppnar ny återvinningshub för att vidareförädla matrester

2021, Nyheter

Lantmännen Agroetanol har öppnat en ny anläggning i danska Fredericia. Här ska överbliven mat förvandlas till råvaror som bioetanol, djurfoder och grön kolsyra, och därmed bidra till minskat matsvinn och ge andra klimatfördelar.

Lantmännen Agroetanol har sedan 2014 i Sverige, vid Nordens största bioraffinaderi i Norrköping, och sedan 2018 i finska Kotka arbetat för att utöka vidareförädlingen av livsmedel.

Vår tredje anläggning hjälper oss ytterligare att sluta kretsloppet och möjliggör en cirkulär affärsmodell. För ett minskat matsvinn och ett bättre klimat.

Victoria Done, Recycling Manager , Lantmännen Agroetanol

Anläggningen i Fredericia är det senaste tillskottet och ska, liksom de i Norrköping och Kotka, återvinna livsmedelsrester och förädla dem till tre högkvalitativa produkter: Lantmännens hållbara biodrivmedel, som uppvisar ca 90 procent CO2-reduktion jämfört med bensin, ett djurfoder med högt proteininnehåll samt CO2 med grönt ursprung till livsmedelsindustrin.


Från jord till bord och tillbaka.

Lantmännen Unibake, som driver fem bagerier i Danmark och 34 världen över, arbetar kontinuerligt med att minimera sitt svinn. Det svinn som ändå uppstår kommer att gå till den nya anläggningen i Fredericia och på det sättet tar Lantmännen tillvara på resterna från den egna produktionen.

Genom samarbetet med Lantmännens nya verksamhet i Fredericia kommer alla våra brödrester att förädlas till högkvalitativa produkter. En riktig bra och hållbar lösning.

Jan Hertz, CCO, Lantmännen Unibake

Livsmedelsförädling är ett sätt att sluta kretsloppet, och för Lantmännen att ta ansvar från jord till bord. Genom innovativa lösningar som möjliggör en biobaserad cirkulär ekonomi, bidrar Lantmännen till framtidens jordbruk och ett fossilfritt samhälle. En viktig del i det arbetet är de omfattande satsningarna på energiområdet. Idag är Lantmännen Nordens enda storskaliga tillverkare av klimatsmart etanol gjord på spannmål, brödrester och restprodukter från lantbrukarnas gårdar.

För Lantmännen handlar det om att ta ansvar för vår egen produktion, genom att ta tillvara på resterna och återanvända dem. Därmed visar vi också att cirkulära affärsmodeller är en god affär både för klimatet och för oss.

Lars-Gunnar Edh, CEO, Lantmännen Agroetanol

För mer information, kontakta gärna:

Lars-Gunnar Edh, CEO Lantmännen Agroetanol, Tel: + 46 10 556 8396,
E-post: lars-gunnar.edh@lantmannen.com

Victoria Done, Recycling Manager, Lantmännen Agroetanol, Tel: +46 10 556 4087,
E-post: victoria.done@lantmannen.com