Lantmännen öppnar återvinningshub för att förädla matrester i Danmark

Pressmeddelanden, 2021

Lantmännen Agroetanol har öppnat en ny anläggning för vidareförädling av livsmedelsrester. Anläggningen som ligger i danska Fredericia kommer förvandla överbliven mat till råvaror som bioetanol, djurfoder och grön kolsyra och därmed bidra till minskat matsvinn och andra klimatfördelar. Den digitala invigningen av anläggningen äger rum idag klockan 15:00.

Anläggningen i danska Fredericia är den senaste av flera anläggningar i Norden som ska ge ökad användning av våra resurser genom livsmedelsåtervinning. Lantmännen Agroetanol har sedan 2014 i Sverige, vid Nordens största bioraffinaderi i Norrköping, och sedan 2018 i finska Kotka arbetat för att utöka vidareförädlingen av livsmedel.

Anläggningen i Fredericia, liksom de i Norrköping och Kotka, återvinner livsmedelsrester och förädlar dem till tre högkvalitativa produkter: Lantmännens hållbara biodrivmedel som uppvisar ca 90 procent CO2-reduktion jämfört med bensin, ett djurfoder med högt proteininnehåll samt CO2 med grönt ursprung till livsmedelsindustrin.

– Vår tredje anläggning hjälper oss ytterligare att sluta kretsloppet och möjliggör en cirkulär affärsmodell. För ett minskat matsvinn och ett bättre klimat, säger Victoria Done, Recycling Manager på Lantmännen Agroetanol.

Från jord till bord och tillbaka
Lantmännen Unibake, som driver fem bagerier i Danmark och 34 världen över, arbetar kontinuerligt med att minimera sitt svinn. Det svinn som ändå uppstår kommer att gå till denna nya anläggning i Fredericia och på det sättet tar Lantmännen tillvara på resterna från det de själva producerar.

– Genom samarbetet med Lantmännens nya verksamhet i Fredericia kommer alla våra brödrester att förädlas till högkvalitativa produkter. En riktig bra och hållbar lösning, säger Jan Hertz, CCO Lantmännen Unibake.

Livsmedelsförädling är ett sätt att sluta kretsloppet, och för Lantmännen att ta ansvar från jord till bord. Genom innovativa lösningar som möjliggör en biobaserad cirkulär ekonomi, bidrar Lantmännen till framtidens jordbruk och ett fossilfritt samhälle. En viktig del i det arbetet är de omfattande satsningarna på energiområdet. Idag är Lantmännen Nordens enda storskaliga tillverkare av klimatsmart etanol gjord på spannmål, brödrester och restprodukter från lantbrukarnas gårdar.

– För Lantmännen handlar det om att ta ansvar för vår egen produktion, genom att ta tillvara på resterna och återanvända dem. Därmed visar vi också att cirkulära affärsmodeller är en god affär både för klimatet och för oss, säger Lars-Gunnar Edh, CEO Lantmännen Agroetanol.

Under den digitala invigning som äger rum idag (24/2) kommer fokus ligga på de klimatfördelar som livsmedelsförädlingen för med sig.

 

För mer information, kontakta gärna:

Lars-Gunnar Edh, CEO Lantmännen Agroetanol
Tel: + 46 10 556 8396
E-post: lars-gunnar.edh@lantmannen.com

Tel: Victoria Done, Recycling Manager, Lantmännen Agroetanol
E-post: +46 10 556 4087
victoria.done@lantmannen.com

Lantmännen presskontakt:
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com