Lantmännen och DeLaval ser samarbete som en nyckel för en mer hållbar matproduktion

2021, Nyheter

Falköping 29 november 2021
Under fredagen invigdes de sju nya mjölkningsrobotarna som nu är i full gång på Framtidsgården Viken, Lantmännens egen mjölk- och försöksgård.

Genom innovativa lösningar, ny teknik och fler satsningar tillsammans med andra aktörer, vill Lantmännen och DeLaval vara med och utveckla branschen vidare mot en än mer hållbar mjölkproduktion. Nyligen investerade Lantmännen i nya mjölkningsrobotar (DeLaval VMS™ V300 och V310) för att fortsätta att utveckla sin verksamhet på Framtidsgården Viken och genomföra fler och bättre försök inom sin foderutveckling.

Med den här investeringen i sju nya robotar ser vi stora möjligheter att göra fler försök inom foder som ska gagna hela branschen.

Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen

- För att ligga i framkant var valet med automatisk mjölkning naturligt. Med den här investeringen i sju nya robotar ser vi stora möjligheter att göra fler försök inom foder som ska gagna hela branschen. Digitalisering och nya metoder för att mäta foderkonsumtion, produktion och djurhälsoparametrar är viktiga för att driva svensk mjölkproduktion framåt mot en än mer hållbar produktion, säger Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen.  

Invigningsceremonin, med tal, bandklippning och rundvisning av stallarna, hölls för ett 40-tal inbjudna gäster inom branschen. Det var ett högt fokus på ny teknik, djurhälsa och bra samarbeten mellan olika aktörer för att få fram gemensamma nya lösningar för en mer hållbar produktion.

Även om svensk mjölkproduktion redan idag har en ledande position globalt vad det gäller hållbarhet, behöver vi som aktörer i branschen samverka för att nå de utmaningar som ligger framför oss.

Paul Löfgren, VD och koncernchef på DeLaval

- Även om svensk mjölkproduktion redan idag har en ledande position globalt vad det gäller hållbarhet, behöver vi som aktörer i branschen samverka för att nå de utmaningar som ligger framför oss. Detta kommer bland annat att ske genom automatisering, digitalisering och annan ny teknik som ger mjölkproducenten möjligheter att producera mer effektivt. Givetvis med djurvälfärd och klimatpåverkan i första rummet, säger Paul Löfgren, VD och koncernchef på DeLaval.

På Framtidsgården Viken har forskning och utveckling bedrivits under många år. De senaste årens satsningar inom foderproduktion och foderutveckling har resulterat i en avkastning på över 13 000 kg ECM*.

- Med den här investeringen i kombination med hög avkastning och friska djur har vi stora möjligheter att involvera fler aktörer i branschen för samarbetsprojekt och ytterligare öka vårt bidrag till svensk mjölkproduktion, säger Per Lindahl.

*ECM betyder Energy Corrected Milk och innebär att mjölken (med olika fett-, protein- och laktoshalt) standardiseras till samma energivärde. Då kan mjölken lättare jämföras.


Ulrika Nilsson, driftschef Viken.


Cecilia Lindahl, foderutvecklare och ansvarig för foderförsök.


Från vänster: Per-Olof Nyman VD och koncernchef Lantmännen, Per Lindahl styrelseordförande Lantmännen och Paul Löfgren, VD och koncernchef på DeLaval.