Lantmännen och Dataväxt lanserar nytt verktyg för att skapa värde av gårdens klimatdata

Pressmeddelanden, 2021

Det nya verktyget ”Klimatkalkylen” mäter de faktiska utsläppen av växthusgaser från lantbrukarens odling och tar hänsyn till lokala odlingsförutsättningar. För att lyckas i omställningen av jordbruket krävs korrekt data som möjliggör uppföljning av hållbarhetsåtgärder. Med verktyget vill Lantmännen och Dataväxt bidra till en ny branschstandard för att mäta klimatavtryck och skapa möjligheter att öka mervärdet på svensk spannmål.

Klimatkalkylen ska bidra till framtida klimatneutralt jordbruk

Verktyget som är framtaget av Dataväxt tillsammans med Lantmännen tar hänsyn till typ av gröda, skörd, gödsling, bränsleförbrukning för traktorn, med mera, och sammanställer all data till ett CO₂-avtryck per kg skörd (uttrycks i koldioxidekvivalenter). Redan idag sker en omfattande datainsamling på gården med produkter och teknik från Dataväxt. All den informationen kommer att kunna användas direkt i den nyutvecklade programvaran för växtodling, Klimatkalkylen, vilket är unikt och särskiljer den från andra verktyg och system som används idag. Klimatkalkylen kan användas som ett beslutsstödsystem, t.ex. vad gäller val av utsäde och jordbearbetning, och ger en mer korrekt bild av den enskilda gårdens klimatpåverkan.

– I många fall är det schablonvärden som ligger till grund för CO₂-beräkningar idag. Här kommer vi en bit närmare sanningen då även lokala odlingsförutsättningar tas hänsyn till i beräkningar. För att bidra med ny kunskap på området måste vi kunna mäta insatser kopplade till framtidens hållbara jordbruk för att bekräfta att vi är på rätt väg. Svenskt jordbruk är redan idag ett av världens mest hållbara, och genom verktyget vill vi bidra till att förbättra klimatprestandan ytterligare och dessutom kunna redovisa den, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Genom verktyget vill Lantmännen och Dataväxt bidra till en ny branschstandard för att mäta klimatpåverkan och samtidigt skapa möjligheter för nya affärsmodeller kopplat till hållbara mervärden på gårdsnivå. Nu ska pilotförsök genomföras med en betaversion av verktyget, och olika affärsmodeller undersökas och vidareutvecklas.

Framtidsgården Bjertorp – första pilotgården

Den 15 april invigs Framtidsgården Bjertorp där Lantmännen ska visa upp lösningar för Framtidens Jordbruk i praktiken, med den senaste tekniken inom precisionsodling, hållbara insatsvaror, mellangrödor som ökar kolinlagring samt åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Den första versionen av verktyget kommer att visas upp under invigningen och sedan användas i full skala på gården för mätning och uppföljning under 2021. Framöver kommer ytterligare ett tiotal gårdar att adderas i pilotförsöken.

– Data inom lantbruket börjar värdesättas allt högre och det finns vilja att betala för den – för ökad hållbarhet, spårbarhet och andra värden som kan bidra till affärsnytta. Vi ser stor potential framåt för Klimatkalkylen, med större skördar och minskad klimatpåverkan som följd, vilket kommer att gynna den enskilda lantbrukaren och svenskt lantbruk i stort, säger Johan Martinsson, affärsutvecklingsansvarig på Dataväxt.

Verktyget planeras att lanseras under hösten 2021.

Mer om Dataväxts produkter och tjänster här: https://datavaxt.com/sv/

 

För mer information, kontakta gärna:

Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmännen
Tel: 0703 28 97 92
E-post
claes.johansson@lantmannen.com

Johan Martinsson, Affärsutvecklingsansvarig Dataväxt
E-post: jm@datavaxt.se

Lantmännen presskontakt:
Tel: 010 556 88 00
E-post:

press@lantmannen.com