Lantmännen köper 10 procent av Hargs Hamn AB

Pressmeddelanden, 2021

Lantmännen köper 10 procent av Hargs Hamn AB. Sedan 2019 har Hargshamn utvecklats till en viktig utskeppningshamn av spannmål för Lantmännen. Investeringen är en tydlig markering för vikten av fortsatta investeringar i spannmålsvärdekedjan.

Lantmännen köper 10 procent av Hargs Hamn AB. Investeringen är en tydlig markering för vikten av fortsatta investeringar i spannmålsvärdekedjan, Lantmännens långsiktiga engagemang i hamnen och innebär ökade möjligheter att påverka utvecklingen i en positiv riktning för spannmålshantering.

– Hargs hamn är en viktig strategisk hamn för Lantmännen. När vi fick möjlighet att köpa in oss i hamnen så nyttjade vi den möjligheten, säger Joachim Haas, vd på Lantmännen Fastigheter.

– Vi välkomnar den nya ägaren som tillför kompetens, långsiktighet och framtidstro i bolaget, säger Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen.

Viktig spannmålsinfrastruktur

Hargs hamn har utvecklats till en viktig utskeppningshamn av spannmål för Lantmännen sedan silon och kvarnen i Uppsala avvecklades och stängdes 2018/19, i synnerhet för spannmålsodlarna i norra Mälardalen. Under skördeåret 2020 skeppades det ut 95 000 ton från hamnen.

Efter vinterns muddring har farleden ett djup som tillåter att lasta fartyg upp till 40 000 ton. Detta öppnar upp nya försäljningsmöjligheter till destinationer längre bort från Sverige vilket innebär bättre betalt för spannmålet än att lasta mindre fartyg i Köping och Västerås.

Fler satsningar att vänta

Lantmännens strategiska inriktning framåt innebär fortsatta satsningar på och utveckling av vår anläggning i Hargshamn de kommande åren.

–Vår nuvarande silostruktur i norra Mälarområdet står inför stora förändringar där både silon Stockholm och Västerås riskerar att stänga ner pga. stadsplanering. I ljuset av det kommer verksamheten i Hargshamn bli allt viktigare och i framtiden är det inte orimligt att anta att vi kommer att skeppa cirka 200 000 ton per år, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Hargs Hamn AB hanterar förutom spannmål, sågtimmer och massaved, fastbränsle, styckegods och annan torrbulk.

För mer information, kontakta gärna:

Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande
E-post: jacob.spangenberg@osthammar.se
Tel: 070-252 01 42

Peeter Nömm, vd i Hargs Hamn AB
E-post: peeter.nomm@hargshamn.se
Tel: 0173-76 80 45

Joachim Haas, vd Lantmännen Fastigheter
E-post: joachim.haas@lantmannen.com

Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen
E-post: mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com