Lantbrukets dag i riksdagen – 14 april

2021, Nyheter

Riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) arrangerar i samarbete med Lantmännen ett digitalt seminarium med efterföljande paneldiskussion om framtidens jordbruk i riksdagen.

Hur ska vi öka livsmedelsproduktionen i Sverige samtidigt som vi sänker klimatpåverkan i alla led från jord till bord? Vilka lösningar finns för att förse en växande befolkning med hållbart producerade livsmedel?

Föredrag kommer att hållas av:

 • Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms Universitet
 • Per Lindahl, lantbrukare och Lantmännens ordförande
 • Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen

Lottie Knutson, journalist och föreläsare, modererar den påföljande paneldiskussionen, där riksdagsledamöter och företrädare för hela branschen deltar:

 • Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen
 • Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket
 • Marie Gidlund, vd Sweden Food Arena
 • Åsa Domeij, hållbarhetsdirektör Axfood
 • Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
 • Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapet
 • Per Lindahl, lantbrukare och ordförande Lantmännen
 • Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet
 • Isak From (S), riksdagsledamot och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet

Mötet är öppet för allmänheten och börjar kl. 10.00 den 14 april. Anmälan sker här på förhand!

För mer information, kontakta:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010-556 88 00
E-post: press@lantmannen.com