Jenny Bengtsson föreslås som ny styrelseledamot i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2021

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse och Jenny Bengtsson, Vessigebro, föreslås som ny ledamot i koncernstyrelsen.

Inför föreningsstämman den 11 maj 2021 föreslår valberedningen omval av Per Lindahl, Hans Wallemyr, Gunilla Aschan, Johan Bygge och Henrik Wahlberg, samt nyval av Jenny Bengtsson. Sittande ledamot Johan Mattsson har meddelat att han avböjt omval.

– Jenny Bengtsson har ett stort engagemang för det svenska jordbruket och har varit aktiv och drivande i många organisationer kopplade till de gröna näringarna, bland annat Lantmännens distrikt Halland, Hushållningssällskapet i Halland och LRF Ungdomen. Hennes engagemang för lantbruket och ett intresse för hållbarhetsfrågor och den samlade kedjan i livsmedels-produktionen kommer vara mycket värdefulla i styrelsearbetet när Lantmännen nu fortsätter arbetet kring rapporten Framtidens Jordbruk och utvecklingen i linje med den långsiktigt strategiska inriktningen, Jord till Bord 2030, säger Göran Brynell, valberedningens ordförande.

Jenny Bengtsson är 36 år och utbildad veterinär. Utöver arbetet som veterinär, med fokus på lantbruksdjur, driver hon tillsammans med sin sambo en gård mellan Falkenberg och Ullared med inriktning på växtodling och nötköttsproduktion.

Valberedningen föreslår även omval på de tre förtroendevalda revisorerna Maude Fyrenius, Kristina Glantz Nilsson och Jimmy Grinsvall.

Lantmännens styrelse består i dag av Per Lindahl, ordförande, Hans Wallemyr, vice ordförande, styrelseledamöterna Gunilla Aschan, Sonat Burman-Olsson, Johan Bygge, Jan Ehrensvärd, Johan Mattsson, Henrik Wahlberg och Per Wijkander, samt tre arbetstagarrepresentanter.