Framtidens mjölkproduktion med robotar från DeLaval

2021, Nyheter

Sju moderna mjölkningsrobotar från DeLaval ska skapa förutsättningar för att nå toppnivåer inom mjölkproduktionen på Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken.

Lantmännen har under de senaste åren bedrivit ett antal framgångsrika projekt för att höja produktionsresultaten på Nötcenter Viken. Nu genomförs en stor satsning för att kunna ta produktionen till ännu högre nivåer. Den gamla karusellen ska nämligen ersättas av sju mjölkningsrobotar, VMS™ V300 och VMS™ V310, från DeLaval.


Ulrika Nilsson är driftschef på Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken.

- De satsningar vi gjort i verksamheten de senaste åren har gett resultat. Huvudsakliga framgångsfaktorn är riktigt bra foder och välbalanserade foderstater, men bra management har i stor grad också bidragit till att produktionen stigit till snubblande nära 13 000 kg ECM. Nu vill vi ta produktionen och försöksverksamheten till nya nivåer och då behöver vi ny mjölkningsutrustning. Med de nya robotarna kommer vi bättre kunna nyttja kornas fulla potential, samtidigt som vi mer precist kommer kunna styra våra foderförsök, säger Ulrika Nilsson, driftschef på Nötcenter Viken.

På Nötcenter Viken finns två djurstallar. Den ena kommer att förses med fyra DeLaval VMS V300 som har flera unika tekniker. Exempelvis DeLaval PureFlow™ som har en separat tvättkopp som rengör och förbereder spenarna och DeLaval InSight™, en avancerad kamera- och programvarukombination som ger en mycket smidig mjölkningsprocess.

I det andra stallet installeras tre DeLaval VMS V310, som utöver de funktioner som finns i V300 har den unika funktion RePro™ vilken identifierar brunst och dräktighet genom att mäta nivån av progesteron i mjölken baserat på en avancerad biomodell.


Nötcenter Viken ska ligga i topp vad gäller avkastning, djurhälsa och klimatpåverkan, menar Kristina Gustafsson som är foderchef på Lantmännen.

- Lantmännen tror på en konkurrenskraftig svensk mjölkproduktion och vill driva utvecklingen framåt. Vår ambition är att verksamheten på Nötcenter Viken ska ligga i topp vad gäller avkastning, djurhälsa och klimatpåverkan, och investeringar inom ny teknik är en förutsättning för att ta oss dit, säger Kristina Gustafsson, foderchef på Lantmännen.

Projektet startas upp inom kort och beräknas vara klart under september 2021.

Kontakt

Ulrika Nilsson, driftschef Nötcenter Viken, Tel: 070-787 83 47
E-post: ulrika.x.nilsson@notcenterviken.se

Kristina Gustafsson, foderchef Lantmännen, Tel: 010-556 35 94
E-post: kristina.gustafsson@lantmannen.com