Framtidens jordbruk i fokus under Lantbrukets dag i riksdagen

Pressmeddelanden, 2021

Den 14 april möter representanter för lantbruks- och livsmedelsbranschen riksdagsledamöter för att diskutera hur livsmedelsproduktionen i Sverige kan öka samtidigt som klimatpåverkan i alla led från jord till bord minskar.

Riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) arrangerar i samarbete med Lantmännen ett digitalt seminarium med efterföljande paneldiskussion om framtidens jordbruk i riksdagen, den 14 april kl. 10.00.

Befolkningen ökar både i Sverige och globalt, och därmed ökar även behovet av svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt står vi inför stora utmaningar i att hantera och motverka de alltmer påtagliga klimatförändringarna. Hur ska vi öka livsmedelsproduktionen i Sverige samtidigt som vi minskar klimatpåverkan i alla led från jord till bord? Den 14 april träffas representanter för lantbruks- och livsmedelsbranschen tillsammans med ledamöter av riksdagens Miljö- och jordbruksutskott för att diskutera vägen framåt.

– Det svenska lantbruket är en källa till enorm stolthet, och med det här evenemanget vill vi bidra till att ytterligare stärka framtidstron kring svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion. Det finns naturligtvis utmaningar för jordbruket som exempelvis lönsamheten och konkurrenskraften som vi politiskt måste ta tag i, men det finns också fantastiska möjligheter. Svenskt jordbruk är inte ett bekymmer utan en del av lösningen, säger Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet.

– Svenskt lantbruk håller redan idag världsklass inom många områden, inte minst när det gäller hållbarhet – men det finns fortfarande saker vi kan göra bättre. Genom satsningar på bland annat precisionsodling, digitalisering och biobränslen kan vi öka skördarna med 50 procent till år 2050 - samtidigt som vi minskar klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet, säger Per Lindahl, lantbrukare och ordförande för Lantmännen.

Agenda för Lantbrukets dag i riksdagen

Dagen inleds med föredrag av:

 • Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms Universitet
 • Per Lindahl, lantbrukare och Lantmännens ordförande
 • Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen

Lottie Knutson, journalist och föreläsare, modererar den påföljande paneldiskussionen, där riksdagsledamöter och företrädare för hela branschen deltar:

 • Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen
 • Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket
 • Marie Gidlund, vd Sweden Food Arena
 • Åsa Domeij, hållbarhetsdirektör Axfood
 • Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
 • Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapet
 • Per Lindahl, lantbrukare och ordförande Lantmännen
 • Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet
 • Isak From (S), riksdagsledamot och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet

Mötet är öppet för allmänheten och börjar kl. 10.00 den 14 april. Anmälan behöver ske i förhand via https://forms.kd.nu/lantbruket14april/.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com