Den Europeiska kommissionens utredning av etanolhandelsmarknaden fortsätter

Nyheter, 2021

.

Lantmännen Agroetanol noterar att Europeiska kommissionen har bötfällt Abengoa S.A. och Abengoa Bioenergía S.A. för att ha brutit mot EU:s konkurrensregler. EU-kommissionens utredning av Lantmännen Agroetanol och Alcogroup SA för påstådd överträdelse av EU:s konkurrenslagstiftning inom etanolhandeln fortsätter.

Sedan oktober 2014 har EU-kommissionen utrett Lantmännen Agroetanol, Abengoa S.A och Alcogroup SA för påstådd överträdelse av EU:s konkurrenslagstiftning inom etanolhandel. Lantmännen Agroetanol noterar att EU-kommissionen den 10 december 2021 meddelade att den bötfällt Abengoa S.A. för att ha brutit mot EU:s konkurrensregler. I EU-kommissionens pressmeddelande anges att beslutet fattades inom ramen för förlikningsförfarandet. EU-kommissionens utredning av Lantmännen Agroetanol och Alcogroup SA för påstådd överträdelse av EU:s konkurrenslagstiftning inom etanolhandeln pågår alltjämt. Lantmännen Agroetanol kommer fullt ut att nyttja sin rätt till försvar och fortsätta att samarbeta med EU-kommissionen under utredningen.

Lantmännen Agroetanols finansiella avsättning i relation till denna utredning anses tillräcklig.

Datum och tidpunkt för antagande av ett beslut riktat till Lantmännen Agroetanol är beroende av EU-kommissionens förfarande.

För med information, vänligen kontakta:

Noah Sallmander, tf. presschef, Lantmännen
Tel: 0766 97 37 27
Email: noah.sallmander@lantmannen