Skörden 2020 ovanligt intensiv – och havreskörden slog rekord

Pressmeddelanden, 2020

Skördearbetet i Sverige är avslutat och Lantmännen summerar årets skörd och spannmålsmottagning, som har varit extremt intensiv. Skörden är medelstor och av god kvalitet, vilket är gynnsamt både för svensk livsmedelsförsörjning och för exporten.

I juli publicerades Lantmännens skördeprognos; en uppskattning av den svenska skördens storlek på 6,1 miljoner ton av spannmål, oljeväxter och trindsäd. Jordbruksverkets senaste siffra, som släpptes i augusti, ligger på nästan 6,4 miljoner ton. Skörden är nu avslutad i hela Sverige.

– Årets skörd är nu bärgad och vi kan konstatera att den är normalstor. Det kommande årets behov av spannmål i Sverige är därmed säkrat, vilket är av stor vikt för både svensk livsmedelsförsörjning och för vår förmåga att exportera svensk spannmål till andra länder, säger Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson.  

Skörden 2020 ser alltså ut att storleksmässigt bli i linje med femårssnittet, men utmärker sig på flera sätt. Vädret under skörd var stabilt, vilket gjorde att skördeperioden blev ovanligt intensiv och resulterade i en spannmålsskörd av mycket god kvalitet. En varm och torr augusti månad gav spannmål med betydligt lägre genomsnittliga vattenhalter än normalt – under 14 procent, mot normalt 17 procent. Det är dessutom den största havreskörden på över tio år.

– De låga vattenhalterna i kombination med att merparten av tröskningen skedde utan regn, ledde till leveranser av frisk och sund vara. Spannmålen har höga proteinhalter, vilket ger goda bakningsegenskaper i kvarnvete och innebär bra kvalitet för övriga grödor. En mycket populär gröda just nu är havre, som det odlas allt mer av. Havreproduktionen har ökat med över tio procent jämfört med genomsnittet de senaste åren, säger Per Gerhardsson, Lantmännens inköpschef för spannmål. 

Den intensiva skörden ledde till ett mycket högt tempo vid Lantmännens 51 spannmålsmottagningar. Lantmännen tar emot en stor andel av den svenska skörden och tog i år emot totalt 1,7 miljoner ton under skördeperioden, som sträcker sig mellan 1 juli och 14 oktober.

– Det har varit ett hårt tryck från söder till norr. En bra spannmålsmottagning i hela landet är viktigt för svenska lantbrukare och utgör grunden för Sveriges förmåga till självförsörjning. Vi slog nya rekord vad gäller mottagningshastigheten i år – den högsta noteringen är på 465 000 ton, vilket motsvarar 12 000 lastbilar, under en vecka, säger Mikael Jeppsson. 

Det gynnsamma vädret och den snabba skörden har även resulterat i att höstsådden blev stor i år, vilket är en bra grund för nästa års skörd.

– Nu tar vi de första stegen mot skörd 2021. Höstsådden ser ut att ha blivit den största på många år, vilket ger goda förutsättningar för en bra skörd nästa år, säger Mikael Jeppsson. 

Läs mer om årets skörd här: https://www.lantmannen.se/press-och-nyheter/nyheter/skord-2020/.  

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Per Gerhardsson, inköpschef spannmål, Lantmännen
Tel: 0702 91 02 44
E-post: per.gerhardsson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com