Ove Gustafsson lämnar Lantmännens styrelse

Nyheter, 2020

En av Lantmännens styrelsemedlemmar – Ove Gustafsson – har begärt utträde ur Lantmännens styrelse och lämnat sitt uppdrag.

Ove Gustafsson, ledamot i Lantmännens koncernstyrelse, har begärt eget utträde och lämnade styrelsen den 11 februari 2020. Gustafsson har varit ledamot i Lantmännens styrelse sedan 2017 och avgår av personliga skäl.

Fyllnadsval kommer ske i samband med den ordinarie föreningsstämman i maj 2020.

För mer information, kontakta: 

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com