Ny organisation för kommunikation och varumärke på Lantmännen

Pressmeddelanden, 2020

Lantmännens kommunikationsdirektör Madelaine Hellqvist Kongstad går i pension efter 15 år på Lantmännen. I samband med att Madelaine slutar skapas en gemensam kommunikationsavdelning för intern- och externkommunikation, och en egen funktion för marknads- och varumärkesarbetet.

Madelaine Hellqvist Kongstad, kommunikationsdirektör på Lantmännen, går i pension den 30 april. I samband med detta görs en organisationsförändring för att skapa en ny sammanhållen kommunikationsavdelning för intern- och externkommunikation samt en egen gemensam funktion för marknads- och varumärkesarbetet. Den nya organisationen börjar gälla den 1 maj 2020.

Madelaine har lång erfarenhet av strategiskt kommunikations- och varumärkesarbete och affärsutveckling och har varit på Lantmännen i 15 år. Madelaine har byggt upp Lantmännens varumärkesplattform och bland annat skapat det framgångsrika konceptet ansvar från jord till bord.

– Jag vill rikta ett varmt tack till Madelaine för hennes fina insatser under åren. Ett av hennes många viktiga bidrag till Lantmännen har varit att bygga upp vår varumärkesplattform från grunden – inklusive vårt varumärkeslöfte att ta ansvar från jord till bord, som idag är ett fundament i vad Lantmännen står för. Under Madelaines tid har Lantmännen gått från att vara ett företag som i princip enbart förknippades med svenskt lantbruk till dagens situation, då en majoritet av den svenska befolkningen har en tydligare förståelse för vårt arbete i hela värdekedjan. Jag önskar Madelaine all lycka i framtiden och med pensionen, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef.

I och med organisationsförändringen får Frida Tydén en ny roll som Director Group Communication & People Growth och kommer att leda den nya sammanhållna kommunikationsavdelningen. Frida Tydén fortsätter att rapportera till Elisabeth Wallin Mononen, Sr Vice President & Head of HR and Communication.

Mark Robinson intar rollen som Director Group Brand & Marketing, och kommer att ansvara för Lantmännens varumärke och koncernens varumärkes- och marknadskommunikation. Mark kommer att rapportera till Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Elisabeth Wallin Mononen, Sr Vice President & Head of HR & Communication
Tel: 0703 78 83 27
E-post: elisabeth.wallin-mononen@lantmannen.com 

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com