Mot skörd 2020 – vårbruket i full gång

Pressmeddelanden, 2020

Den svenska livsmedelsförsörjningen är viktigare än någonsin. Parallellt med coronautbrottet arbetar de svenska lantbrukarna nu intensivt med vårbruket och har lyckats anpassa sig till en del av coronakrisens konsekvenser. Förutsättningarna för en normalstor svensk skörd 2020 finns – men hur skörden slutligen blir styrs som alltid av vädret.

Vårbruket ska trygga den svenska livsmedelsförsörjningen

Regeringen har nyligen klassat livsmedelssektorn som samhällsviktig och det svenska lantbruket är en förutsättning för att den sektorn ska finnas. Under coronautbrottet har livsmedelsförsörjningen i Sverige i stort fungerat bra. Parallellt arbetar lantbrukarna just nu intensivt med det kritiska vårbruket, skötsel av de höstsådda grödorna och förberedelser för skörden 2020.

– Lantmännen har en viktig roll genom sitt ansvar från jord till bord; att säkra upp hela livsmedelsvärdekedjan från medlemmarna – de svenska lantbrukarna – till butikshyllorna och konsumenterna. Vår främsta prioritet är att skydda våra medarbetare och under coronautbrottet har vår personals hälsa och förutsättningar att gå till jobbet varit i fokus. Vi kan även konstatera att vi än så länge även i stort har kunnat säkerställa leveranser av livsmedel, utsäde och foder till medlemmar, kunder och konsumenter säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

En stor efterfrågan på livsmedel i den svenska dagligvaruhandeln, i kombination med en regnig vinter i norra Europa, gör den svenska skörden viktigare än på länge. Det svenska vårbruket pågår för fullt, med eller utan coronaviruset. Årets skörd är betydelsefull för att säkerställa en god livsmedelsförsörjning i Sverige.

– Årets vårbruk är mindre än normalt, som en konsekvens av att förra årets höstsådd var stor, vilket är positivt för årets skörd. Höstsådda grödor är mer robusta och högavkastande än vårsådda grödor vilket ger förutsättningar för en normalstor skörd till sommaren. Från och med nu avgör vädret hur mycket av skördepotentialen som realiseras, säger Johannes Åkerblom, Lantmännens växtodlingschef.

Svenska lantbrukare odlar för mer gröt och mindre öl i år

Utöver vädret så är den enskilda lantbrukarens arbete och skicklighet - och vad man väljer att så - det mest avgörande för att få en god skörd. De svenska lantbrukarna har gjort nödvändiga förändringar, kopplat till prisutveckling och trender, som svarar upp väl mot förändringarna i efterfrågan som nu sker som konsekvens av coronautvecklingen. Det råder en stor efterfrågan på produkter som mjöl och havregryn, vilket har noterats i butikshyllorna under mars månad. Samtidigt har café- och restaurangbranschen det svårare. 

– Inför skörd 2020 har svenska lantbrukare valt att odla mer havre än tidigare år. Efterfrågan på havre är stor och havrepriset är relativt högt. De svenska lantbrukarna har även sått mindre maltkorn, vilket verkar vara ett klokt beslut. Det rådande läget med inställda evenemang och färre restaurangbesök tyder på att efterfrågan på maltkorn för ölproduktion kommer att minska under 2020, säger Johannes Åkerblom.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Johannes Åkerblom, växtodlingschef
Tel: 0702 84 53 44
E-post: johannes.akerblom@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com