Lantmännens Per Arfvidsson invald i regeringens samverkansgrupp för kompetensförsörjning

Pressmeddelanden, 2020

Regeringens har presenterat sina fyra strategiska samverkansgrupper, som ska skapa innovativa lösningar inom prioriterade samhällsutmaningar. Lantmännens vice vd Per Arfvidsson valdes in i en av dem, gruppen för "kompetensförsörjning och livslångt lärande".

Per Arfvidsson har valts ut som representant i regeringens grupp för Kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det offentliggjordes när näringsminister Ibrahim Baylan i måndags presenterade regeringens fyra strategiska samverkansgrupper.

Regeringens strategiska områden är ”digital strukturomvandling”, ”hälsa och life science”, ”näringslivets klimatomställning” samt ”kompetensförsörjning och livslångt lärande”. Samverkansgrupperna ska skapa innovativa lösningar inom prioriterade samhällsutmaningar och utgörs av en rad tongivande representanter från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Per Arfvidsson är en av 20 ledamöter som kommer att arbeta för att hitta innovativa lösningar som bidrar till svensk konkurrenskraft med fokus på kompetensförsörjning och livslångt lärande.

– Detta är ett viktigt erkännande för Lantmännen och ett kvitto på att vi positionerat oss väl i en viktig samhällsfråga. Personligen är jag glad att få bli en del av en stark arbetsgrupp och ser framemot ett givande utbyte som jag tror kan gynna Lantmännen, lantbruket, livsmedelsbranschen och Sverige på lång sikt. I takt med att kompetenskraven konstant ökar i såväl lantbruket som Lantmännens egen verksamhet, så ser vi ett stort behov av ökade utbildningsinsatser för att stärka vår konkurrenskraft, och det är min intention är att driva detta i samverkansgruppen, säger Per Arfvidsson.

Arbetet med samverkansprogrammen för 2019-2022 är en del av Januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet , Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-postpress@lantmannen.com