Lantmännens Från jord till bord-stipendium 2020 går till Elin Martinsson

Pressmeddelanden, 2020

Lantmännen och Ultuna Studentkår (ULS) ”Från jord till bord-stipendium” tilldelas i år Elin Martinsson för hennes uppsats som utvecklar begreppet eko-effektivitet på svenska mjölkgårdar.

Lantmännens och Ultuna Studentkårs (ULS) ”Från jord till bord-stipendium” 2020 går till Elin Martinsson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Elin tilldelas stipendiet för sin uppsats ”Eco-efficiency in Swedish dairy farms - Incorporating sustainability into the measure of eco-efficiency”, där hon vidareutvecklar modellen för eko-effektivitet (som bygger på konceptet att fler varor och tjänster kan produceras samtidigt som färre resurser används) för att bättre spegla svenska mjölkgårdars klimatavtryck.

– Elin Martinsson har gjort ett utmärkt arbete med att utveckla beräkningsmetodiken för eko-effektivitet, vilket kommer hjälpa de svenska mjölkbönderna att minska sina miljöavtryck. Uppsatsens slutsats är viktig: att produktiviteten inom den svenska värdekedjan för mjölk har potential att öka på ett långsiktigt hållbart sätt, samtidigt som miljömål kan uppnås, säger Patrik Myrelid, Lantmännens strategichef.

Stipendiet delades ut den 15 oktober och juryns motivering lyder: ”Stipendiatens största drivkraft är att hon vill göra skillnad för samhället och vara med i utvecklingen mot ett långsiktigt hållbarare samhälle. Detta, samt hennes intresse för jordbrukets ekonomi och hållbarhet har resulterat i en ypperlig masteruppsats där flera perspektiv och faktorer analyserats för att utveckla måttet av eko-effektivitet. Arbetet påvisar slutsatsen att produktiviteten inom den svenska värdekedjan för mjölk från jord till bord har potential att öka på ett långsiktigt hållbart sätt, samtidigt som miljömål kan uppnås. Kommittén anser att stipendiaten genom sitt arbete starkt bidragit till ökad kunskap om hur hållbarhet, produktivitetsförbättring och lönsamhet kan uppnås – från jord till bord”.

Elin Martinsson läser masterprogrammet ”Environmental Economics and Management” vid SLU och har även en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Från jord till bord-stipendiet ges ut årligen och är en del i Lantmännens samarbete med studenterna på SLU Ultuna och Ultuna Studentkår. Stipendiet syftar till att belöna framstående studentarbete som bidrar till att utveckla Sveriges livsmedelsproduktion och svenska lantbruksföretag på ett lönsamt och hållbart sätt.

Uppsatsen kan laddas ner på: https://stud.epsilon.slu.se/15875/.

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen
Tel:
 0706 51 89 33
E-postpatrik.myrelid@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-postpress@lantmannen.com