Lantmännens distriktsstämmor 2020

Nyheter, 2020

Nu är det dags för Lantmännens distriktsstämmor i Lantmännens 20 distrikt över hela landet, från södra Skåne till Norrbotten. Stämmorna pågår mellan 3 och 19 mars.

Lantmännens 20 distrikt har varsin distriktsstyrelse som arbetar med medlemsfrågor i sina respektive regioner. Nu startar årets distriktsstämmor, som ger medlemmarna möjlighet att påverka Lantmännens utveckling och framtid.

Under distriktsstämmorna presenteras Lantmännens resultat och utdelning för 2019, viktiga händelser under året och planerna för framtiden. Det är ett bra tillfälle för medlemmarna att träffa kollegor och diskutera frågor med distriktsstyrelsen, koncernstyrelsen och koncernledningen.

Stämmorna pågår 3-19 mars. Mer information finns på https://www.lantmannen.se/vara-agare/distrikt/distriktsstammor2020/

Lantmännens årliga föreningsstämma äger rum den 7 maj i Stockholm. 

För mer information, kontakta:

Anna Carlström, medlemschef Lantmännen 
Tel: 0706 99 11 35
E-post: anna.carlstrom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com