Lantmännen utvecklar framtidens foder - testar metanreducerande rödalger

Pressmeddelanden, 2020

Lantmännen undersöker om rödalger - som har en metanreducerande effekt - kan tillsättas i foder till mjölkkor. På Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken genomförs just nu försök för att ta reda på om det går att tillsätta rödalger i nötfoder och därmed minska klimatpåverkan från svensk mjölkproduktion ytterligare.

Flera nya studier i laboratoriemiljö visar att en tillsats av makroalgen Asparagopsis taxiformis i foder till idisslare, ger en betydande minskning av metanproduktionen hos korna. En del av studierna har visat en minskning med så mycket som 50-80 procent. Med anledning av detta medverkar Lantmännen, i samarbete med svenska startup-bolaget Volta Greentech, i ett försök med rödalger på Lantmännens mjölkgård Nötcenter Viken.

– Den metanreducerande effekten är till stor del belagd, och vi vill nu undersöka hur övriga parametrar påverkas. Vi vill ta reda på om korna äter fodret i samma utsträckning, om de mjölkar som förut och om avkastningen och sammansättningen av mjölken påverkas. Hittills ser resultaten mycket positiva ut, säger Cecilia Lindahl, produktutvecklare på Lantmännen Lantbruk och ansvarig för projektet.

I försöket på Nötcenter Viken utfodras 24 av gårdens 400 kor i en särskild försöksavdelning. Korna är indelade i två jämna grupper där den ena gruppen får rödalger tillsatt i sin fullfodermix medan den andra gruppen får en fodermix utan alger. Daglig foderkonsumtion, mjölkavkastning och mjölkkvalitet registreras individuellt för de 24 korna under fem veckor.  Försökskorna avkastar i genomsnitt cirka 40 kg och äter cirka 24 kg fullfoder.

– De aspekter vi utreder nu är grundläggande för att det ska vara värdefullt att gå vidare med foderutveckling. Den minskade metanavgången blir dyrköpt om det visar sig att korna inte äter fodret, eller om mjölkens kvantitet eller kvalitet påverkas negativt. Framtidens mjölkproduktion bör både ha hög produktivitet och vara klimateffektiv, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Samarbetspartnern Volta Greentech har utvecklat en metod för att odla rödalgen vilket gör tillgången säkerställd.

– Vi bedriver forskning på Karolinska Institutet i Stockholm för att optimera rödalgens näringsvärde och dessutom utveckla vår egen teknologi för att optimera tillväxten laboratoriemiljö. Därtill har vi precis öppnat en första fabrik i Lysekil där vi har börjat producera algen via vårt landbaserade odlingssystem, säger Linus Holmsäter, CCO på Volta Greentech.

Hur mycket av metanavgången som försvinner beror på dosering av rödalger i fodret, men tidigare tester visar att mellan 50 och 80 procents minskning är en rimlig förhoppning.

Syftet med Lantmännens foderförsök är att följa effekterna av det nya fodret och hitta praktiska lösningar för att kunna utfodra med rödalger på svenska gårdar.

– Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla smarta foderprodukter för den svenska marknaden. Om resultaten i den här studien är bra kan rödalger bli en viktig råvara i framtidens foder, säger Cecilia Lindahl.

För mer information, kontakta gärna:

Cecilia Lindahl, produktutvecklare, Lantmännen Lantbruk
Tel: 0724 54 49 90
E-post: cecilia.lindahl@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com