Lantmännen Unibake expanderar i Norge

Pressmeddelanden, 2020

Idag har det internationella bageriföretaget Lantmännen Unibake förvärvat produktionstillgångarna från French Bakery Company AS, ett norskt bageri beläget nära Drammen. Förvärvet är ett viktigt steg för att kunna tillhandahålla hållbara produkter och bagerilösningar i Norge och för att möta konsumenternas efterfrågan på närproducerade bageriprodukter.

I förvärvet ingår att ta över French Bakery Companys produktionsutrustning och anställda vilket stärker Lantmännen Unibakes unika marknadsposition i Norge. Det kommer att ge möjligheter till ett utökat produktsortiment inom Foodservice och dagligvaruhandel. Det möjliggör också insourcing till Lantmännen Unibakes lokala bagerier och ligger i linje med det internationella bageriföretagets fokus på kärnmarknader och hållbar produktion.

– French Bakery Company är ett modernt bageri med stor kompetens inom bake-off och med höga kvalitetsstandarder. Bageriet är väl positionerat geografiskt för vår befintliga norska verksamhet och passar väl in i vår strategi och ambition. Genom att bygga vidare på vårt fokus på hållbarhet från jord till bord, närproducerade bageriprodukter och snabb marknadsintroduktion ser vi en stor potential för att skapa ytterligare tillväxt i verksamheten och att fortsätta att leverera fantastiska resultat, säger Werner Devinck, vd på Lantmännen Unibake.

– Lantmännen Unibake Norge ser en stark tillväxtpotential för bake off-produkter i Norge och vårt fokus är att möta behoven hos våra kunder inom Foodservice och dagligvaruhandeln. Med ökad flexibilitet, samt anpassade och närproducerade produkter kommer förvärvet att utöka vårt nuvarande erbjudande. Detta möjliggör ett stärkt hållbarhetsarbete för vår verksamhet genom lokalt inköpta råvaror och närproducerade produkter samtidigt som vi understödjer vårt mål att minska koldioxidavtrycket genom kortare transportsträckor, säger Thomas Bjarkholm, vd på Lantmännen Unibake Norge.

För mer information kontakta:

Tine Greve, Director Global Communications, Lantmännen Unibake
Tel: +45 42 82 21 76
E-post:
tine.greve@lantmannen.com