Lantmännen om coronaviruset

2020, Nyheter

Lantmännen följer löpande utvecklingen och anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. Information och råd för att begränsa smittspridningen finns här.

Lantmännens restriktioner

Med anledning av coronapandemin tog Lantmännen tidigt fram omfattande restriktioner för hela koncernen för att skydda våra medarbetare och våra verksamheter.

Som ett globalt företag inom lantbruk och livsmedel har vi också ett viktigt samhällsansvar. Restriktionerna om arbetsformer, resor, möten, externa kontakter och besök på våra anläggningar har syftat till att värna våra medarbetares och medlemmars hälsa och säkerhet och att inte utsätta Lantmännens verksamheter för onödiga risker. Även att göra vad vi kan för att förhindra en ökad smittspridning i samhället.

Alla medarbetare på Lantmännen uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittade eller oavsiktligt sprida viruset vidare, både under och utanför arbetstid. Vi har även vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för våra produktionsanläggningar och för personalen som arbetar där.

Planerings- och krishanteringsgrupper är fortsatt etablerade på samtliga nivåer i företaget och vi följer löpande hur situationen utvecklar sig på alla våra geografiska marknader för att kunna vidta åtgärder om och när behovet uppstår.

På Lantmännen har vi ansvarstagande, engagerade och kompetenta medarbetare och jag är övertygad om att vi hanterar detta på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi alla fortsätter att stötta och hjälpa varandra till att försöka hitta lösningar för att få våra vardags- och arbetsliv att flyta på trots den här utmanande situationen.

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef