Lantmännen i fokus under ambassadörsbesök i Norrköping

Händelö Eco Industrial Park skulle stått värd för besök av ambassadörer från 19 av EU:s medlemsnationer, men med anledning av en brand vid värmeverket intill så fick besöket flyttas till en annan plats i Norrköping. Det påverkade emellertid inte mötet som genomfördes med stort engagemang från samtliga deltagare, däribland Lantmännen. 

imagexa099.pngMarc Hoffman (Sverigechef E:ON), Doktor Anna Prinz (ambassadör Tyskland) och Lars-Gunnar Edh (VD på Lantmännen Agroetanol). 

Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf tog på tisdagen emot ambassadörer från 19 av EU:s medlemsländer. Besöket genomfördes i samarbete med Tysklands ambassad i Sverige. Dagen skulle innefattat ett besök tillsammans med Lantmännen och samarbetspartnern E.ON på Eco Industrial Park. Det cirkulära systemet på parken, där biomassa, restprodukter och avfall omvandlas till en rad hållbara produkter, skulle tjäna som ett inspirationsexempel inför implementeringen av Den gröna given, EU:s färdplan till en hållbar ekonomi.

– Det viktigaste var att ingen kom till skada under branden hos E.ON. Vi hade ändå ett väldigt givande möte där vi behöll fokus på Händelö Eco-Industrial park för att sedan diskutera hur miljöutmaningar kan omvandlas till möjligheter inom olika områden och i respektive land. Exempelvis pratade vi om hur biomassa från jordbruket kan förädlas till hållbara livsmedel, foder och biodrivmedel i ett bioraffinaderi, säger Martin Engström, Affärschef på Lantmännen Agroetanol.

Martin Engström_780.jpg
Martin Engström, Affärschef på Lantmännen Agroetanol.

Den gröna given handlar om att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Målet är noll utsläpp av växthusgaser år 2050 och där vill Lantmännen vara med och bidra med sin kunskap, vilket också uppskattades.

– Ett exempel är potentialerna kring biomassa där den tyska ambassadören visade stort intresse för vad vi på Lantmännen hade att säga. Det är glädjande att det finns ett ökat intresse för vår verksamhet och det vi kan bidra med för en mer hållbar ekonomisk utveckling, avslutar Lars-Gunnar Edh, VD på Lantmännen Agroetanol.

Förutom ambassadörer från 19 EU-länder fanns representanter från Linköpings Universitet, Cleantech Östergötland samt E.ON närvarande. EU:s Gröna Giv kommer att vara föremål för vidare förhandlingar i Bryssel under hösten med det långsiktiga målet att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent.

Läs mer om Lantmännen Agroetanol och Händelö Industrial Park