Lantmännen är ett av landets mest hållbara varumärken enligt Sveriges konsumenter

Pressmeddelanden, 2020

Hållbarhetsundersökningen Sustainable Brand Index (SBI) visar att Lantmännen ses som det näst mest hållbara livsmedelvarumärket bland svenska konsumenter. Totalt sett i alla kategorier som ingår i studien landar Lantmännen på sjätte plats.

Sustainable Brand Index (SBI) – som genomför Europas största oberoende varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet – har nu släppt resultaten för sin studie bland konsumenter (B2C/business-to-consumer) för 2020. Lantmännen placerar sig fortsatt högt upp; på plats två bland livsmedelsvarumärken och på sjätte plats totalt. Lantmännen rankades för övrigt högst av alla varumärken på den svenska marknaden av företagskunder (B2B/business-to-business) 2019, något som kommunicerades tidigare i år.

– Vi är stolta över utnämningen, att placera sig högt upp på listan både av konsumenter och företagskunder tyder på att vi levererar på ett konsekvent och genomgående sätt i våra verksamheter. Fokus på hållbarhet genomsyrar vårt arbete och det är glädjande att konsumenterna uppfattar det, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef. 

– Hållbarhet och ansvar från jord till bord är en central del av vårt varumärke. Vi har de senaste åren haft topplaceringar i SBI:s undersökning och är mycket glada över att Sveriges konsumenter fortsätter att värdera Lantmännens hållbarhetsarbete högt, säger Mark Robinson, varumärkeschef på Lantmännen.

Studien bygger på intervjuer med cirka 22 000 personer och totalt har de svenska konsumenterna utvärderat 381 varumärken, fördelat på 35 kategorier.

– Lantmännen fortsätter att prestera starkt och konsumenterna ser att varumärket tar stort ansvar inom alla delar av sin värdekedja. Löpande satsningar på innovation i lantbruket gör att konsumenterna upplever Lantmännen som ett framtidsorienterat företag, säger Erik Elvingsson Hedén, grundare av Sustainable Brand Index. 

Sustainable Brand Index undersökning har genomförts varje år sedan 2011. Inför 2020 års ranking har totalt 58 000 respondenter intervjuats i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Estland, Lettland och Litauen. Respondenterna utgörs av ett riksrepresentativt urval av befolkningen i varje land. Totalt 1 400 varumärken har bedömts utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Läs mer om SBI:s studie på deras hemsida: https://www.sb-index.com/  

Bilder finns på https://lantmannen.se/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna:  

Lantmännens pressavdelning   
Tel: 010 556 88 00  
E-postpress@lantmannen.com