EU-finansierat centrum för klimatsmart industri

2020, Nyheter

Nu startar ett EU-finansierat projekt i syfte att utveckla det världsomtalade Händelö Eco Industrial Park. Målet är ett mer resurs-, energi- och klimateffektivt samhälle.

Sverige har som mål att minska nettoutsläppet av växthusgaser till noll år 2045. Detta är ett ambitiöst mål som bland annat kräver att näringslivet genomför en rad åtgärder för att bli mer resurs- och energieffektivt och att man växlar över till förnybar energi och förnybara produkter. Industriell och urban symbios är ett verktyg för att uppnå detta, där företag och stad är sammankopplade vad gäller material- och energiflöden. 

Händelö Eco Industrial Park i Norrköping bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Här finns ett kluster av industrier som använder varandras bi- och restprodukter som råvara. Restprodukter och avfall driver kraftvärmeverket, restånga från kraftvärmeverket används i tillverkningen av etanol och foder, och koldioxiden som bildas vid tillverkningen görs om till kolsyra och används i livsmedelsindustrin.

För att visa vägen inom bioekonomi och attrahera fler hållbarhetsengagerade företag till Händelö startar nu ett samarbetsprojekt i syfte att utveckla parkens verksamhet ytterligare. Lantmännen Agroetanol är en av projektets finansiärer.

Handelo_skiss_780.jpg

– Bio- och cirkulärekonomi är en viktig nyckel för att vi ska kunna tackla klimathotet. Vi ser fram emot att sprida våra erfarenheter om vårt fantastiska bioenergikombinat i Norrköping och hoppas samtidigt att detta initiativ leder till att vi utvecklar kombinatet ytterligare, säger Lars-Gunnar Edh, vd för Lantmännen Agroetanol.

Projektet kommer att pågå 2020–2023 och har en budget på drygt 3,4 miljoner kronor, varav hälften finansieras av EU och den andra halvan av deltagande aktörer.

Läs mer i pressmeddelande från Region Östergötland