733 miljoner till Lantmännens medlemmar

Pressmeddelanden, 2020

Alla Lantmännens divisioner och affärsområden visade ett högre resultat under 2019 vilket möjliggör en utdelning om hela 733 miljoner kronor till medlemmarna, svenska lantbrukare. Beslutet om utdelningen togs av föreningsstämman idag.

Utdelningen till medlemmarna − som klubbades på Lantmännens föreningsstämma − är den högsta utdelningen i Lantmännens historia, totalt 733 miljoner kronor. Lantmännen har sedan 2010 totalt delat ut 4,7 miljarder kronor till sina medlemmar.

– Vi ser tillbaka på ett år som var Lantmännens mest framgångsrika genom tiderna. Det goda resultatet 2019 och en lönsam tillväxt i hela koncernen har stärkt Lantmännens finansiella ställning och möjliggör en stor utdelning. Vi är mycket glada över att kunna göra den här stora utdelningen till medlemmarna, speciellt i en tid som präglas av oförutsägbarhet. Detta underlättar för våra medlemmar, aktiva svenska lantbrukare, att kunna hantera coronakrisen och fokusera på att trygga svensk livsmedelsförsörjning, säger Lantmännens ordförande Per Lindahl.

Lantmännens resultat för 2019, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1 877 MSEK – en väsentlig förbättring från 2018 års resultat på 1 387 MSEK.

– Vi kan konstatera att vi har tagit oss ur den utmanande period som föranleddes av torkan 2018. Samtliga divisioner och affärsområden har utvecklats väl under 2019, vilket ger förutsättningar för en hög utdelning till Lantmännens medlemmar. I nära samverkan med våra medlemmar och andra aktörer kommer vi att fortsätta att arbeta med hållbar affärsutveckling med sikte på fortsatt lönsam tillväxt och ett svenskt lantbruk i världsklass, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef. 

Utdelningen beslutades på den digitala föreningsstämman idag och är i enlighet med styrelsens förslag.  

Bilder finns på https://lantmannen.se/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna:

Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Anna Carlström, chef Ägarrelationer, Lantmännen
Tel: 0706 99 11 35
E-post: anna.carlstrom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com