Tyska kooperationer besökte Lantmännen

2019, Nyheter

FoU, spannmålshandel och svensk spannmålsodling stod i fokus när en delegation tyska lantbrukskooperationer besökte Lantmännen.

Tyskt lantbrukskooperativ besökte LantmännenUnder sitt besök på huvudkontoret träffade delegationen, med representanter från åtta kooperationer i västra Tyskland, Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl och spannmålschef Mikael Jeppsson. De tyska lantbrukskooperationerna fokuserar endast på primärproduktion, till skillnad från Lantmännen. Det betyder att all förädling av råvaran i de tyska kooperativen sker utanför den egna verksamheten och att alla råvaror som köps från lantbrukaren säljs vidare.

En av fokusfrågorna var hur Lantmännen lyckas få unga lantbrukare att engagera sig. Lantmännens spannmålshandel, både inköp från gård och försäljning, var också av stort intresse för besökarna. Tyska lantbrukare är som regel mindre trogna och mer flyktiga i sin handel, vilket är en stor utmaning för branschen i Tyskland, och har lett till en omfattande konsolidering inom landets lantbrukskooperationer. 

Intresset var stort för den svenska havreodlingen, och våra klimatmässigt svårslagna förutsättningar för denna, och i nästa led även havrekvarnar. Studiebesöket fortsatte till Lantmännen Bioagri där besökarna fick träffa vd Kenneth Alness. Delegationen visade stort intresse för innovationssuccéerna ThermoSeed, Cedomon och Cerall, för att nämna några av Bioagris produkter. Delegationen besökte också spannmålsodlaren och entreprenören Gustav Storm i Storvreta, som också är Lantmännens distriktsordförande i Uppland. Spannmålsodlingen och hanteringen av spannmålen skiljer sig markant mellan Tyskland och Sverige, vilket beror på klimatet men även på tradition och historia.


Delegationen, från åtta kooperationer i västra Tyskland, tillsammans med Lantmännens representanter.