Biologisk utsädesbehandling tas i produktion hos franska Epilor

2019, Nyheter

Den 16 oktober driftsattes ThermoSeed-processen i fabrik hos franska utsädesföretaget Epilor, efter fyra års fältförsök. Lantmännen-ägda ThermoSeed är en effektiv och miljövänlig metod för utsädesbehandling, som reducerar användningen av kemiska bekämpningsmedel.

ThermoSeed är en biologisk värmebehandlingsmetod för konventionell och ekologisk odling, som reducerar användningen av kemiska bekämpningsmedel. Lantmännen var med i utvecklingsprocessen av metoden, och köpte sedan bolaget ThermoSeed Global i januari 2018, en investering i fortsatt utveckling av metoder som bidrar till ett hållbart lantbruk. I september 2018 tecknades avtal med franska Epilor - ett utsädesföretag som ägs av tre franska lantbrukskooperativ, som årligen producerar cirka 12 000 ton utsäde för den franska och europeiska marknaden.

imagetpv5ea.pngLantmännens Gustaf Forsberg föreläser om ThermoSeed

Epilor har gjort fältförsök med ThermoSeed-behandlat höstvete sedan 2015 med mycket goda resultat. Behandlingen skall huvudsakligen göras på konventionellt utsäde för att erbjuda ett effektivt alternativ till kemikalier. Epilors ThermoSeed-anläggning har en kapacitet på 12 ton per timme, och man kommer nu att börja erbjuda begränsade mängder av ekologiskt utsäde behandlat med ThermoSeed.

– Efter flera år med fälttester och storskaliga försök kunde vi bevisa att denna innovativa och miljömässigt fördelaktiga process gör det möjligt för oss att skippa kemisk betning mot svampsjukdomar i utsädet och fortfarande garantera lantbrukarnas intäkter. Installationen av ThermoSem®-processen i vår fabrik är viktig för att kunna vara proaktiv om utvecklingen av europeiska regler och i relation till hållbar utveckling, säger Epilors vd Céline Canet.

Invigningen av ThermoSeed-processen i Frankrike röner stort intresse i hela den europeiska utsädesindustrin. Även fler och fler aktörer inom livsmedelsindustrin ser stora fördelar då det ger konkreta möjligheter att visa för konsumenterna att man reducerar användningen av kemiska bekämpningsmedel. ThermoSeed Global har också ett aktivt partnerskap med franska Terre de Lin, som producerar lin för textilier.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Alness, vd för Lantmännen BioAgri och ThermoSeed Global
Tel: 010-556 18 08
E-post: kenneth.alness@lantmannen.com


image9e5ya.png
Gustaf Forsberg, Céline Canet (Epilor) och Kenneth Alness vid ThermoSeed-utrustningen