Starkt resultat för Lantmännen i första tertialet

Finansiella rapporter, 2019

Lantmännens resultat efter finansnetto för första tertialet 2019 uppgår till 335 MSEK – en ökning jämfört med föregående års resultat på 293 MSEK för samma period. Konsekvenserna av förra sommarens torka fortsätter att påverka flera av Lantmännens verksamheter.

– Inledningen på 2019 visar återigen styrkan och stabiliteten i Lantmännens breda affärsportfölj. Även om de lantbruksnära verksamheterna har mött utmaningar till följd av förra sommarens torka och värme, så fortsätter nästan alla andra affärer att utvecklas positivt, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat för perioden januari-april. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett lägre resultat än föregående år: -28 MSEK (67), vilket beror på konsekvenserna av förra årets låga spannmålsskörd. Kostnaden för att förse industriverksamheterna med spannmål har ökat till följd av att Sverige behöver importera spannmål. Efterfrågan på foder är fortsatt mycket stor. Investeringarna i förbättrad infrastruktur för spannmålshantering fortsätter, och i maj invigdes en ny spannmålsmottagning i hamnläge i uppländska Hargshamn.

Division Energis resultat är högre än föregående år: 52 MSEK (38). Lantmännen Agroetanols resultat är högre än förra året, tack vare ett väsentligt högre etanolpris under årets första månader och en förbättrad prisrelation mellan etanol, foderprodukt och insatsvaror. Även Lantmännen Aspen och Lantmännen Reppe visar högre resultat än föregående år.

Division Livsmedel visar ett resultat som är avsevärt högre än förra året: 239 MSEK (157). Lantmännen Cerealia har förbättrat sitt resultat främst genom en stark utveckling i de internationella affärerna i Ryssland, Ukraina och på exportmarknaderna. Lantmännen Unibake fortsätter att utvecklas positivt och har ökat sin försäljning markant från förra året. Den främsta tillväxten sker inom fryst bröd.

Affärsområde Swecon visar ett avsevärt högre resultat än föregående år: 139 MSEK (88). Aktivitetsnivån är fortsatt hög på alla Swecons marknader – särskilt i Tyskland, där efterfrågan har ökat ytterligare. Service- och reservdelsmarknaden fortsätter att öka på samtliga marknader.

Affärsområde Fastigheter utvecklas enligt plan, med ett resultat exklusive fastighetsförsäljningar i nivå med föregående år: 71 MSEK (74).

– Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt: lönsamheten inom de allra flesta områden har ytterligare förbättrats, och vi ser stora möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt inom i stort sett samtliga affärer. Läget inför kommande skörd är svårbedömt, men vi hoppas givetvis på en stor och kvalitetsmässigt god skörd. Genom att bibehålla det starka samarbetet mellan Lantmännen och våra medlemmar har vi alla förutsättningar att fortsätta den positiva utvecklingen, säger Per Olof Nyman.

Delårsrapporten finns tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.se/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel:
010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 08:00 CET.