Spaning inför skörd 2019

2019, Nyheter

Fjolårets torka med nästan halverade spannmålsskördar slog hårt mot svenskt lantbruk och kommer att ha konsekvenser under flera år framåt. Lantmännens experter har sammanställt en lägesbeskrivning inför skörden 2019, med några första positiva tecken – framförallt ser de stora höstsådda arealerna som lägger grunden för nästa års skörd lovande ut. Läs om höst- och vårsådd, växtförädling, precisionsodling och övriga satsningar på framtidens jordbruk.

Källa: SCB och Jordbruksverket