2019-07-15

Fina spannmålsfält och bra vallskörd i södra Sverige

Prognosen för skörden i södra Sverige ser bra ut. Stora arealer höstgrödor och hög skördepotential är bidragande faktorer. Samtidigt har vallarna visat fin tillväxt och lantbrukare i regionen kunde skörda en bra första vallskörd.

Höstsådden startade tidigt 2018 och det torra vädret innebar gott om tid för lantbrukare att så sin höstspannmål. Det resulterade i mycket stora arealer höstraps och höstspannmål. Regnet dröjde sedan på vissa håll, men under senhösten kom regnet och det var en gynnsam höst och vinter för de höstsådda grödorna.

− Senhösten var fördelaktig för att spannmålen och rapsen skulle kunna etablera kraftiga rötter. Sedan var vintern lagom kall, grödorna övervintrade väl och har bibehållit sin skördepotential fram till idag, säger Fredrik Bodin, regionchef för region Syd på Lantmännen.

Vårbruket var intensivt och snabbt genomfört tack vare den stora höstsådden och bra mark- och väderförhållanden. Våren bjöd på låga temperaturer och återkommande frostnätter vilket medförde  att grödorna kunde utvecklas i långsam takt under mars och april. Det kyliga vädret har också dämpat skadesvampar och skadeinsekter. De kalla temperaturerna har dock hämmat lök och andra specialgrödors utveckling, samt medfört skador i odlingar av höstraps, jordgubbar och äppelodlingar.

− Vi har inte fått mycket regn under våren och försommaren men lyckligtvis har nederbörden kommit vid rätt tidpunkt, efter att lantbrukarna lagt ut näring på fälten. Vi behöver dock ännu mer regn innan skörden startar, säger Fredrik Bodin.

Även vallarna har gynnats av de svala vårtemperaturerna. Trots att det har varit torrt i delar av regionen har vallarna haft en bra tillväxt och den första vallskörden har gett god avkastning på de flesta håll.

− Gårdarna som har djur är i stort behov av bra vallskördar för att kunna bygga upp ett lager av grovfoder efter fjorårets torka. Uppfinningsrikedomen var stor i höstas och många lantbrukare sådde råg eller andra höstgrödor, som normalt tröskas på hösten, för att skörda dem som grovfoder nu under våren. Satsningarna har fallit väl ut, många har fått bra skördar av höstsäd och jag tror att vissa kommer att använda detta arbetssätt även framåt, säger Fredrik Bodin.

Senvåren innebar stora utmaningar för växtodlarna. Högt svamptryck och snabb utveckling av grödan till följd av mycket höga temperaturer och tidvis även torka har sänkt skördepotentialen.

− Vi har ett par veckor kvar till skörden är igång på allvar. Fram till dess behöver vi ha måttliga temperaturer, lagom med nederbörd och däremellan sol. Sveriges lantbrukare har i år gjort sitt allra yttersta för att maximera sin produktion och lönsamhet och jag vill önska alla lantbrukare i regionen stort lycka till med kommande skörd, säger Fredrik Bodin.

Lantmännens skördeprognos för hela landet finns på https://www.lantmannen.se/press-och-nyheter/nyheter/skord-2019/

För mer information kontakta: 
Fredrik Bodin, regionchef, Region Syd, Lantmännen Lantbruk
Tel: 070 3368111
E-post: fredrik.bodin@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com