Nya ledamöter i Lantmännens styrelse

Pressmeddelanden, 2019

Under Lantmännens föreningsstämma idag togs beslut om styrelseledamöter. Stämman beslutade om nyval av styrelseledamöterna Johan Bygge och Per Wijkander, enligt valberedningens förslag.

Lantmännens styrelse bestod under 2018 av Per Lindahl (ordförande), Hans Wallemyr (vice ordförande), Sonat Burman-Olsson, Ulf Gundemark, Ove Gustafsson, Johan Mattsson, Gunilla Aschan och Henrik Wahlberg, samt av tre arbetstagarrepresentanter.

Under föreningsstämman − som hölls idag den 8 maj i Stockholm − beslutades att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av nio stämmovalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Stämman beslutade om omval av Per Lindahl, Hans Wallemyr, Johan Mattsson, Gunilla Aschan och Henrik Wahlberg. Beslut togs även om nyval av styrelseledamöterna Johan Bygge och Per Wijkander, enligt valberedningens förslag. Övriga medlemmar i styrelsen är Ove Gustafsson och Sonat Burman-Olsson. Ulf Gundemark hade tidigare meddelat att han inte stod till valberedningens förfogande.

Lantmännen är glada över att ge förnyat förtroende till de omvalda styrelsemedlemmarna och hälsar Johan Bygge och Per Wijkander välkomna till styrelsen.

Johan Bygge är civilekonom och född 1956. Johan har mångårig erfarenhet från såväl tillverkningsindustri som finansiell verksamhet. Hans styrkor ligger inom företagsutveckling, strategi, finansiering och internationellt företagande. Johan kommer senast från ett uppdrag som Senior Industrial Advisor för EQT i Hong Kong och har tidigare varit verksam inom bland annat Investor, Capio och Electrolux. Aktuella styrelseuppdrag är ordförandeposten i PSM Holdings Ltd, ledamot i Getinge AB samt medlem i SNS förtroenderåd.

− Jag är mycket glad över och hedrad av att ha blivit invald i Lantmännens styrelse. Genom min bakgrund i svensk industri och min erfarenhet av internationell verksamhet hoppas jag kunna bidra med kompetens för ett ökat värdeskapande. Jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla Lantmännen vidare, säger Johan Bygge.

Per Wijkander är född 1977 och utbildad agronom. Han driver en gård i Upplands Bro och är parallellt med arbetet som lantbrukare fastighetsmäklare. Lantbruksverksamheten är inriktad på växtodling, skogsbruk och vattenkraft och Per har ett stort engagemang och bred kunskap om förutsättningarna för svenskt lantbruk. Via ett uppdrag i HaGe Kiel har han även en god kännedom om Lantmännens internationella verksamhet på lantbruksområdet. Per har fram tills nu varit ordförande i Lantmännens distrikt Uppland.

− Lantmännen är av stor betydelse för svenskt lantbruk så jag är mycket hedrad över att bli invald i Lantmännens koncernstyrelse. Jag tar mig an uppgiften med stor entusiasm och känner ödmjukhet över att förvalta förtroendet. Min ambition är tydlig, att engagerat bidra till Lantmännens fortsatta utveckling för lantbrukarnas bästa, säger Per Wijkander.

Under det konstituerande mötet som efterföljde föreningsstämman omvaldes Per Lindahl som styrelseordförande och Hans Wallemyr som vice ordförande.

För mer information, kontakta gärna: 

Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com  

Anna Carlström, chef Ägarrelationer
Tel: 0706 99 11 35
E-post: anna.carlstrom@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 18:00 CET.