Innovation i fokus vid ministerbesök

Nyheter, 2019

Landsbygdsminister Jennie Nilsson besökte Lantmännens växtförädlingsstation och Svalövsgården, och fick en snabbkurs i innovativ växtförädling, precisionsodling och hållbart lantbruk.

Ministern besökte Lantmännen i Svalöv i början av september där hon bland annat guidades i laboratoriet och fick en tur i en automatiskt styrd traktor, som samlar in information om fältets tillstånd. Lantmännens växtodlingschef Peter Annas sammanfattade arbetet med forskning och utveckling och tryckte på vikten av samarbete mellan branschorganisationer och politiska beslutsfattare för att integrera digitaliseringen i lantbruks- och livsmedelssektorn.

Innovativ växtförädling ger exportmöjligheter

Annette Olesen, chef för växtförädlingen i Svalöv, gav ministern en kort kurs i växtförädling och konstaterade att innovativ växtförädling är en viktig del för att klara livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning. Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl påpekade att växtförädling dessutom gör det möjligt att utveckla unika produkter som på sikt kan skapa nya exportmöjligheter. Jennie Nilsson fick också se hur provbakning av olika vetesorter går till i laboratoriet, och hur man med hjälp av avancerad analysutrustning kan skilja ut vilka av tusentals sorter som det lönar sig att förädla vidare för olika ändamål.

Precisionsodling för hållbart lantbruk

Besökets avslutades på Svalövsgårdens nysådda fält. Växtodlingsrådgivare Camilla Persson och Johan Wågstam, precisionsodlingsspecialist på Lantmännen Maskin, berättade om Projekt Svalöv – ett unikt precisionsodlingsprojekt som knyter samman den helhetsexpertis som finns inom Lantmännen. Ministern fick också se hur drönare används för att bevaka tillståndet i fältet.

Ministerbesok_780x520.jpg