Lantmännens skördeprognos: Årets skörd − bättre än 5-årssnittet

Pressmeddelanden, 2019

Årets spannmålsskörd ser ut att bli god, en absolut nödvändighet för många lantbrukare som drabbades hårt av fjolårets torka och värme. Enligt Lantmännens prognos kommer den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd vara större än 5-årssnittet.

Lantmännens skördeprognos för spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 6,3 miljoner ton för skörden 2019. Denna uppskattning är hela 75 procent högre än föregående års extraordinärt låga skörd på 3,6 miljoner ton.

− En god spannmålsskörd i år är av yttersta vikt för Lantmännens medlemmar, Sveriges lantbrukare, med tanke på den svaga skörden 2018 och de efterföljande ekonomiska konsekvenserna, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

En tidig skörd förra året gav förutsättningar för en rekordstor höstsådd. Höstsådda grödor avkastar mer än vårgrödor vilket bidrar till den högre skörden i år.

− Fälten ser bra ut överlag men det finns stora lokala variationer eftersom vissa områden har fått mindre regn än andra, vilket påverkar avkastningen negativt. Efter fjolårets torka saknas fortfarande vattenreserver i stort sett i hela landet och grödorna har inte kunnat rusta sig för en eventuell sommartorka. Optimalt väder för spannmålen är dryga 20 grader och regelbundna regn under vår och sommar. Skulle vi få 30 grader varmt och strålande sol resten av sommaren kan skördepotentialen sjunka på flera håll i landet, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Det finns förutsättningar för en skörd av hög kvalitet, men faktiskt utfall får vi först när skörden är bärgad. Grödorna uppvisade god skördepotential under våren och lantbrukarna var aktiva och gav spannmålen kompletterande näring, vilket ökar chanserna för hög kvalitet.

− Spannmål av god kvalitet är av stor vikt för att kunna möta efterfrågan från både svensk industri och från exportkunder. Områdena i Östersjöområdet har potential att ta in bra skördar och då är det ännu viktigare att den svenska varan håller hög kvalitet så att vi kan vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Mikael Jeppsson.

Med stora arealer av vete och råg förväntas skörden av dessa grödor bli stor, vilket kommer göra att Sverige kan börja exportera igen efter årets skörd.

− Efter förra årets underskott och stora import är det ytterst viktigt att vi kan leverera svensk spannmål till våra kunder både i och utanför Sverige, där vi har byggt långsiktiga affärer och relationer, säger Jeppsson.

Odlingar av oljeväxter, i synnerhet höstraps, drabbades av väderförhållandena i vissa delar av landet. I stora delar av västra, östra och mellersta Sverige kom det inte tillräckligt med regn, vilket gjorde att rapsen inte hann tillgodogöra sig kvävet i tid. Dessutom fick vissa områden nattfrost så sent som i maj vilket också skadade rapsen.

Skördestarten ser ut att bli relativt tidig i de flesta delarna av landet och har redan startat med höstkorn i södra Sverige.

Lantmännens fullständiga skörderapport går att ladda ner på https://www.lantmannen.se/press-och-nyheter/nyheter/skord-2019/ och bilder finns på https://lantmannen.se/press-och-nyheter/bildbanken/  

För mer information kontakta gärna:  

Mikael Jeppsson, spannmålschef, Lantmännen Lantbruk
Tel: 0703 19 53 60
E-post:
mikael.jeppsson@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com