Lantmännen toppar återigen svensk hållbarhetsranking

Pressmeddelanden, 2019

Lantmännen är ett av Sveriges mest hållbara varumärken. Det visar undersökningen Sustainable Brand Index (SBI) 2019, Nordens största oberoende varumärkesstudie som fokuserar på hållbarhet.

Lantmännen är Sveriges tredje mest hållbara varumärke. Detta visar SBI:s stora hållbarhetsundersökning 2019, där 355 varumärken i över 20 olika kategorier ingår och 18 600 svenskar har tillfrågats. I livsmedelskategorin kommer Lantmännen på plats nummer två, följt av GoGreen på sjätte plats, AXA på åttonde plats, och Kungsörnen på plats 12.

– Redan idag har Sverige ett av världens mest hållbara jordbruk, och Lantmännen har ambitiösa mål för framtiden där våra ägare – de svenska bönderna – spelar en viktig roll. Som ett bondeägt företag har vi ett långsiktigt perspektiv och kan därmed satsa stort på innovation och på att utveckla mer hållbara affärer, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Lantmännen satsar årligen mellan 250 och 300 miljoner kronor på forskning och innovation för att framtidssäkra jordbruket, vilket handlar om att öka livsmedelsproduktionen samtidigt som avtrycket på klimat och miljö ska minska.

– Undersökningen visar att de hållbara mervärden som svenskt lantbruk och vi på Lantmännen bidrar med når fram till och uppskattas av svenska konsumenter. Vi fortsätter att kommunicera vårt arbete och våra kärnvärden för att stärka varumärket ytterligare, säger Mark Robinson, varumärkeschef på Lantmännen.

För att uppnå ett långsiktigt och lönsamt lantbruk utvecklar Lantmännen nya grödor, odlingsmetoder, tjänster, tekniklösningar och insatsvaror till jordbruket och strävar efter att sluta kretsloppet i alla delar av verksamheten. Med verksamhet genom hela värdekedjan ser Lantmännen till att svenska lantbrukares spannmål blir till hälsosamma livsmedel, klimatsmart foder och hållbara biobränslen.

Läs mer om Lantmännens satsningar, Innovation från Jord till Bord, på https://lantmannen.com/forskning-och-innovation/innovation-fran-jord-till-bord/

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här