Lantmännen och Granngården i utökat samarbete för ökad service till lantbrukare under säsong

Pressmeddelanden, 2019

Lantmännen och Granngården utökar nu sitt samarbete för att ge svenska lantbrukare större tillgänglighet till insatsvaror under växtodlingssäsongen. Det kommer att finnas ett större utbud av lantbruksprodukter från Lantmännen i Granngårdens butiker och ett antal  butiker kommer även att hantera växtskydd.

Granngården, som ägs av norska Felleskjøpet, och Lantmännen har sedan tidigare ett samarbete där Granngården agerar återförsäljare av Lantmännens produkter. Nu utökas samarbetet genom att Granngården breddar sitt sortiment av produkter från Lantmännen och samarbeten inom nya områden initieras. Granngården kommer bland annat att hantera utlämning av växtskydd för Lantmännens räkning. De butiker som kommer att testas under 2019 är Granngårdens anläggningar i Enköping, Falkenberg, Hemse och Karlskrona.

– Genom att Granngårdens butiker kan hålla lager av våra produkter ökar vi servicen till kunderna. Granngården har generösa öppettider och lantbrukare kan under säsong beställa växtskydd av sin Lantmännensäljare och sedan snabbt och smidigt hämta ut beställningen i Granngårdens butik. För Lantmännen är en hög servicegrad mycket viktig och tack vare ett utökat samarbete med Granngården möjliggör vi ännu bättre tillgänglighet till våra produkter för lantbrukarna, säger Peter Annas, växtodlingschef på Lantmännen.

Granngården kommer även att ha ett buffertlager av Lantmännens sortiment av plast, nät och garn så att kunden kan komplettera sitt behov genom att köpa produkterna i butiken. Aktuella butiker för växtodlingssäsongen 2019 är Bollnäs, Kungsgården, Skellefteå, Uddevalla, Vimmerby och Växjö samt Enköping Falkenberg, Hemse och Karlskrona.

– Granngården har sina rötter i det svenska lantbruket och genom vårt utökade samarbete med Lantmännen stärker vi vår relation till en av våra viktigaste målgrupper ytterligare. Med vårt nätverk av butiker och e-handel erbjuder vi en unik tillgänglighet av varor som lantbrukaren behöver i sin drift och vi kan på så vis bidra till en enklare vardag för kunden. Vi börjar satsningen i tio utvalda butiker, men vår målsättning är att utvalda produkter till lantbrukaren ska bli tillgängliga i fler butiker samt i vår e-handel på sikt. Med våra ägare Fellskjøpet, som är ledande på marknaden för lantbruk i Norge, har vi tillsammans en unik fackkunskap som kommer den svenska lantbrukaren väl till gagn under åren som kommer, säger Olof Fransson, Landschef/vd Granngården.

Idag samarbetar Lantmännen och norska Felleskjøpet inom flera olika områden där digitalisering och utveckling av lantbruksnära digitala tjänster är en stor satsning. Dessutom samarbetar företagen inom miljövänlig utsädessanering genom ThermoSeed-behandling av norskt utsäde och genom gemensamma inköpsbolag.

– Utöver ökad servicegrad till lantbrukarna innebär de nya samarbetsområdena att vi stärker vårt samarbete med Felleskjøpet vilket är strategiskt viktigt för framtiden, säger Peter Annas.

För mer information kontakta: 

Peter Annas, växtodlingschef, Lantmännen
Tel: 0706 99 03 65
E-post: peter.annas@lantmannen.com

Olof Fransson, landchef/vd Granngården
Tel: +4640313267
E-post: olof.fransson@granngarden.se

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Bilder finns på http://lantmannen.com/bildbanken/

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. www.lantmannen.se 

Om Granngården
Granngården har varit en del av Sveriges historia sedan 1880. Vi är födda på landet och rotade i det svenska jordbrukssamhället. I över hundra år har vi varit en knutpunkt för svenska bönder. Med 111 butiker runt om i Sverige, samt vår e-handelsbutik, är vi den kunniga och hjälpsamma grannen som inspirerar och underlättar för människor som vill leva jordnära. Granngården ägs i sin helhet av Felleskjøpet Agri som är ett kooperativ ägt av 44 000 bönder. Felleskjøpets omsätter totalt 16 miljarder norska kronor och är den största leverantören av produkter och teknologi till norskt lantbruk. Felleskjøpet verksamhet innefattar även ca 100 butiker i Norge, fastigheter, bageri, utrustning till park och anläggningar samt foder och tillbehör till husdjur.