Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2019

Lantmännen genomför en emission av förlagandelar, och bjuder in medlemmar och medarbetare i Sverige att teckna förlagsandelar som löper över en femårsperiod.

Lantmännen genomför en emission av förlagsandelar, efter att Finansinspektionen idag den 22 november godkänt Lantmännen ek för:s prospekt. Emissionen, som uppgår till maximalt 250 MSEK, riktar sig huvudsakligen till Lantmännens medlemmar − svenska lantbrukare − och till koncernens tillsvidareanställda i Sverige. Emissionen genomförs för att bredda kapitalbasen och för att skapa ökat engagemang för Lantmännen bland både medlemmar och medarbetare.

Lantmännen arbetar i enlighet med sin långsiktiga strategi, Jord till Bord 2030. Utgångspunkten i strategin är Lantmännens uppdrag, att bidra till lönsamhet på medlemmarnas gårdar och att optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen. I ett samhälle där hållbarhet har ett allt större fokus finns mycket stora möjligheter inom lantbruk, energi och livsmedel.

Vi har en stabil plattform och är väl positionerade för framtiden med en tydlig strategi för Lantmännens utveckling de kommande åren. Våra medlemmar och medarbetare i koncernen i Sverige bjuds nu in till att teckna förlagsandelar i Lantmännen, och jag är övertygad om att emissionen kommer att bidra till ett ökat intresse för vår verksamhet, samtidigt som vi breddar kapitalbasen, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Förlagsandelarna har en löptid på fem år och förfaller den 15 januari 2025. Teckningsperioden löper mellan den 22 november och den 18 december 2019. Personer som tecknar förlagsandelar och får tilldelning kommer att få besked från Nordea den 9 januari 2020. Ett fullständigt prospekt finns tillgängligt på Lantmännens webbplats, https://www.lantmannen.se/forlagsandelar.

För mer information om erbjudandet, mejla gärna forlagsandelar@lantmannen.com.

Vid frågor från media, kontakta: 

Per Lindahl, styrelseordförande, Lantmännen
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

Michael Sigsfors, tf. ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0704 22 28 65
E-post: michael.sigsfors@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel:
010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva registrerings- eller andra åtgärder.