Högsta utdelningen någonsin till Lantmännens medlemmar

Pressmeddelanden, 2019

Lantmännen fortsätter att bidra till en positiv utveckling av det svenska lantbruket och delar ut 619 miljoner kronor till sina medlemmar, svenska lantbrukare. Beslutet om utdelningen, som är historiskt hög, togs av stämman idag.

Utdelningen till medlemmarna − som klubbades på Lantmännens föreningsstämma idag den 8 maj − är den högsta ordinarie utdelningen i Lantmännens historia, totalt 619 miljoner kronor.

– Lantmännens medlemmar kommer i år att ta del av en rekordstor utdelning. Vi gör för andra året i rad en historiskt hög utdelning, och detta är utöver det unika och kraftfulla åtgärdspaketet som vi gick ut med förra året. Flexibiliteten i vår utdelningspolicy möjliggör en hög utdelning, trots ett bekymmersamt 2018. Detta är styrkan i Lantmännenmodellen − ett lönsamt och långsiktigt lantbrukskooperativ, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Lantmännen har etablerat sig på en högre lönsamhetsnivå och är idag en av Europas ledande aktörer inom lantbruk, maskin, livsmedel och bioenergi. Det senaste året har Lantmännen låtit sina medlemmar, 25 000 svenska lantbrukare, ta del av 1,5 miljarder kronor. Detta är inklusive åtgärdspaketet på nästan 220 miljoner kronor, som Lantmännen gick ut med i samband med förra årets torka. Sedan 2007 har Lantmännen delat ut drygt 4,7 miljarder kronor till medlemmarna.

– Lantmännen fortsätter trots ett tufft år att utvecklas positivt. Utdelningen är unikt hög tack vare att vi kan dra nytta av de möjligheter som vår utdelningspolicy ger, ett år när olika verksamheter inom Lantmännen utvecklats olika starkt. Vi har en långsiktig vision och goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt i alla affärer. I linje med vår nya strategi Jord till Bord 2030 fortsätter vi att satsa på framtidens jordbruk och en hållbar livsmedelsproduktion, för att stärka svenskt lantbruk och våra medlemmars affärer, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Utdelningen på 619 miljoner kronor slogs fast på föreningsstämman idag i Stockholm och är i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalningen sker den 14 maj i år.

Bilder finns på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna: 

Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

Per Olof Nyman, vd och koncernchef
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com  

Anna Carlström, chef Ägarrelationer
Tel: 0706 99 11 35
E-post: anna.carlstrom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com