Alarik Sandrup, Lantmännen, ny ordförande för ePURE

Pressmeddelanden, 2019

ePURE, branschorganisationen för Europas etanolproducenter, har utsett Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, till ny ordförande.

I onsdags den 29 maj utsåg ePURE, branschorganisationen för Europas etanolproducenter, Alarik Sandrup till ny ordförande under en tvåårig mandatperiod. Alarik har tidigare varit viceordförande inom ePURE och var med och grundade organisationen för tio år sedan.

– Klimatfrågan växer allt starkare i hela EU och inte minst transporternas ökande utsläpp oroar såväl lagstiftare som allmänhet. Europeisk etanol är tveklöst en av de mest kostnadseffektiva och hållbara lösningarna för att vända den negativa klimattrenden. Genom vårt engagemang i ePURE kan Lantmännen och Lantmännens medlemmar bidra till att både lösa klimatproblematiken och att skapa bättre förutsättningar för europeisk etanolproduktion, säger Alarik Sandrup.

Lantmännen har under lång tid varit en föregångare bland EU:s biodrivmedelsproducenter. Det världsledande bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol, som med restprodukter och spannmål producerar etanol som minskar utsläppen med över 90 procent, är ett tydligt bevis på att etanol kan produceras extremt hållbart.

ePURE representerar europeiska producenter av förnybar etanol och bevakar deras intressen gentemot EU:s institutioner, intressenter inom industrin, media, forskningsvärlden och allmänheten. Organisationen är en viktig aktör för att sprida information om fördelarna med etanol i Europa.

Organisationen har sex personer anställda, är baserad i Bryssel och omfattar idag 34 medlemsföretag med cirka 50 anläggningar i 16 olika EU-länder. Medlemmarnas verksamheter motsvarar sammanlagt cirka 85 procent av all produktion av förnybar etanol i Europa.

Läs mer om ePURE här: https://epure.org/

Foto: ePURE

För mer information, kontakta gärna: 

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
Tel: 070 602 87 80
E-post: alarik.sandrup@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här