Torkan och värmen 2018 - Så stöttar Lantmännen Sveriges lantbrukare

Pressmeddelanden, 2018

Det har varit ovanligt varmt och torrt under våren och sommaren vilket kommer leda till skördar av spannmål och vall  långt under det normala. Lantmännen samverkar tillsammans med branschen för att göra allt som går i en mycket svår situation.

Vårens och sommarens torka och extremvärme i Sverige drabbar lantbrukare över hela landet. Nu kraftsamlar hela lantbruksbranschen för att stötta lantbrukarna. Lantmännen följer situationen noggrant och förbereder sig för en eventuell bristsituation på spannmål. Nedan finns mer information om hur Lantmännen stöttar de svenska lantbrukarna.

Lättnader i spannmålsavtalen
Lantmännen har infört lättnader i spannmålsavtalen, både avseende att byta gröda i ett avtal och genom borttaget proteinavdrag för kvarnvete.

Möjlighet att dryga ut grovfodret
Lantmännens specialdesignade kraftfoder gör det lättare för lantbrukarna att utfodra sina djur under rådande grovfoderbrist.

Uppmaning till lantbrukarna att ta hjälp av Lantmännens säljare
Lantmännens säljare finns tillgängliga och hjälper gärna till med rådgivning.

Uppmaning till lantbrukarna att kontakta sin bank
Lantmännen rekommenderar att lantbruksföretagen tar kontakt med sina banker i god tid för att diskutera kredit och amorteringar och förhindra likviditetsbrist.

Information i Lantmännens digitala portal LM2
Lantmännen uppdaterar kontinuerligt LM2 med information och råd.

Läs mer och se även länkar till uppdaterad information från LRF, Jordbruksverket och regeringen på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/torkan-varmen2018/.

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com