Svenska lantbrukare prisas av Lantmännen

Pressmeddelanden, 2018

Årets Groddenstipendiater är nu utsedda. Tio lantbruksföretag runtom i landet prisas av Lantmännen för sina insatser för det svenska lantbruket.

För elfte året i rad delar Lantmännen ut Groddenstipendiet till framstående lantbrukare från hela landet. Syftet är att uppmärksamma de positiva förebilderna inom branschen, som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

– Svenskt jordbruk ligger i framkant på många områden och det är mycket tack vare kunniga och nytänkande svenska lantbrukare, som alla är med och bidrar. Därför är det oerhört roligt och viktigt för oss på Lantmännen att lyfta de goda exemplen som driver utvecklingen framåt, säger Anna Carlström, medlemschef på Lantmännen.

Bland årets Groddenstipendiater återfinns spannmålsodlare, mjölkproducenter och lantbrukare inom animalieproduktion, från tio av Lantmännens tjugo distrikt. Gemensamt för samtliga stipendiater är deras engagemang, drivkraft och tro på framtiden.

Den officiella prisutdelningen äger rum i samband med Lantmännens föreningsstämma den 7 maj 2018 i Stockholm. Alla stipendiaterna kommer också att delta i ett seminarium där de får utbyta erfarenheter med varandra, tillsammans med bland annat Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Groddenstipendiater 2018:

Distrikt Södra Skåne: Peter Koersbaek Andersen, Gullåkra och Henrikstorp

Distrikt Halland: Magnus Svedman, Svesgård

Distrikt Kronoberg: Joachim och Anna-Karin Aaby-Ericsson, Dansjö Gård

Distrikt Gotland: Thomas Nilsson, Anderse Gård

Distrikt Sörmland: Arvid Lindgren och Tove Bondesson, Tullgarn

Distrikt Dala-Aros: Johan Persson, Larsbo Gård

Distrikt Västernorrland: Lars Hamberg, Hämra Gård

Distrikt Jämtland: Anders Halen, Svedjagård

Distrikt Västra Sverige: Mikael och Staffan Danelius, Kullenberg Gård

Distrikt Skaraborg: David Svantesson och Lena Nylöf Svantesson, Storeberg

För mer information, kontakta gärna: 

Anna Carlström, medlemschef Lantmännen
Tel: 010 556 09 68
E-post: anna.carlström@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com