LRF i Stockholm blir granne med Lantmännen

Pressmeddelanden, 2018

LRF samlokaliserar sina verksamheter i Stockholm och skapar en gemensam arbetsplats för sina medarbetare på Kungsholmen i Stockholm. Arbetsplatsen kommer även att fungera som en mötesplats för det gröna näringslivet. Samtidigt innebär flytten att LRF i Stockholm blir närmsta granne med Lantmännen.

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) hyr idag två separata lokaler i Stockholm, en på Franzéngatan 1 och en på Franzéngatan 6 på Kungsholmen. Eftersom lokalerna sammantaget är för stora för LRF:s behov har ett beslut tagits om att samla medarbetarna i Stockholm på en gemensam arbets- och mötesplats, på Franzéngatan 1.

I dagsläget är det medarbetarna på LRF Media (LRF:s mediehus) som är lokaliserade på Franzéngatan 1. Lokalerna kommer att anpassas inför flytten, som sker 2020. Det är ännu inte klubbat exakt hur lokalerna på Franzéngatan 1 ska utformas.

– Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats som samtidigt är en välkomnande mötesplats för hela det gröna näringslivet, säger Anders Källström, vd, LRF-koncernen. Att vi får Lantmännen som hyresvärd är en plusfaktor, de ser precis som vi behovet av en samlad mötesplats för näringslivet inom den gröna sektorn, säger LRF:s vd Anders Källström.

Lokalerna på Franzéngatan 1 ägs av Lantmännens gemensamma pensionsstiftelse Grodden och ligger vägg i vägg med Lantmännens huvudkontor.

– Vi är mycket glada över att LRF flyttar ett steg närmare Lantmännen, och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete för att tillsammans verka för ett konkurrenskraftigt och hållbart svenskt lantbruk. Det är också positivt att det skapas en samlad mötesplats för det gröna näringslivet, i samma byggnad som Lantmännens huvudkontor, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Olof Nyman.

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com