Lantmännens klimatberäknade foder minskar klimatpåverkan

Pressmeddelanden, 2018

Redan år 2008 började Lantmännen att beräkna klimatvärden på sitt foder. Utvecklingen har fortsatt och Lantmännen har gjort en satsning på att uppdatera foderråvarornas klimatvärden, samt inkluderat fler råvaror i beräkningen. Det har nu konstaterats att resultatet är upp till 30 procents minskning av fodrens klimatbelastning.

Lantmännens mål att minska utsläppen för egen produktion med 40 procent mellan 2009 och 2020 uppnåddes redan år 2015. Ett nytt mål har därför satts om ytterligare 40 procents minskning till 2020. Som ett led i att nå detta mål är en minskad klimatbelastning från Lantmännens foderprodukter viktig.

Lantmännens satsning på att utveckla foderråvarornas klimatdata och beakta dessa i foderoptimeringen har gett resultat. Lantmännens fodersortiment till nötkreatur har visat en sänkt klimatbelastning med upp till 30 procent jämfört med tidigare sortiment, med samma prisbild och fodereffektivitet. På grisfodersidan är minskningen upp till tio procent. 

– Idag kan vi i vårt receptoptimeringssystem omedelbart se hur nya receptformuleringar påverkar klimatet. Därmed kan vi ta hänsyn till detta redan från början då vi utvecklar och optimerar nya recept, säger Håkan Nordholm, produktchef på Lantmännens foderenhet, och tillägger:

– Samtidigt skall vi alltid komma ihåg att fodereffektivitet, det vill säga mängden foder per producerad enhet kött, ägg eller mjölk, alltid är en grundförutsättning för en klimatsmart animalieproduktion.

Lantmännen har, via föreningen Foder & Spannmål, tagit initiativ till att tillsammans med myndigheter och aktörer i branschen uppdatera och komplettera en nationell databas för de vanligaste svenskproducerade råvarorna. När det finns en gemensam uppdaterad databas kan branschen tillsammans arbeta för att minska klimatpåverkan från svenska foderprodukter.

– Genom en gemensam databas blir det lättare för alla fodertillverkare att inte enbart optimera foderrecept utefter kostnad och fodereffektivitet, utan även efter klimatpåverkan. Tillsammans kan vi bidra till en ännu mer hållbar svensk animalieproduktion, säger Kristina Gustafsson, foderchef på Lantmännen. 

Ett foders klimatvärde är ett mått på hur mycket växthusgaser fodret orsakar under sin totala livslängd och beräknas genom en livscykelanalys där fodrets samlade miljöpåverkan summeras. Detta inkluderar bland annat de enskilda foderråvarornas klimatvärde, transporter samt energiförbrukningen vid själva fodertillverkningen.

För mer information kontakta: 

Kristina Gustafsson, foderchef, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 35 94
E-post: kristina.gustafsson@lantmannen.com

Håkan Nordholm, produktchef premixer och mineraler, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 14 99
E-post: hakan.nordholm@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Bilder finns på http://lantmannen.com/bildbanken/