Lantmännens forskningsdirektör Mats Larsson talare vid Livsmedelsseminarium

Pressmeddelanden, 2018

Jordbruksverkets Livsmedelsseminarium den 16 januari samlade företag, politiker och myndigheter på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Temat för dagen var ”från idé till succé”. Seminariet fokuserade på betydelsen av kunskap och nya idéer inom livsmedelsområdet för att nå ut med produkter på nya marknader. Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen, var en av talarna under konferensen. 

Leif Denneberg, Generaldirektör på Jordbruksverket, inledde konferensen med myndighetens syn på svensk livsmedelshandel och export. Nestlés före detta forskningsdirektör Anders Kaspersson pratade också under konferensen och betonade hur avgörande forskning och utveckling är för framgångarna i världens största livsmedelsföretag.

Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen, föreläste om ”från forskning till affär” och lyfte fram Lantmännens omfattande forskning- och innovationsarbete.

– Växtförädling är kärnan i Lantmännens forskningssatsningar och en förutsättning för spannmålshandel och produktutveckling. Vi är också världsledande på havreforskning och kunde nyligen presentera den stora nyheten att vi kartlagt havrens genom, säger Mats Larsson.

Utöver framgångarna inom havreforskning lyftes exempel på innovationer som utvecklats genom Lantmännens Forskningsstiftelse och Lantmännens Växthus. Ett broccolipulver som kan sänka blodsockret hos diabetiker och ett optiskt instrument, Cgrain, som kan bedöma spannmålskvalitet är två exempel på Lantmännens innovationer.

– Att gå från forskning till affär tar tid. Lantmännen gör därför stora och långsiktiga satsningar inom flera forskningsområden. Innovation genom hela vår värdekedja – från jord till bord – är avgörande för oss på Lantmännen, vare sig det gäller att ta fram en ny produktionsprocess, havresort eller ett mer hållbart biodrivmedel, säger Mats Larsson.

För mer information, kontakta gärna: 

Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen
Tel: 0705 57 83 39
E-post: mats.larsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här