Lantmännen vill öka svenskarnas fullkornsintag

2018, Nyheter

2018-12-20  Lantmännen ingår i ett Vinnovafinansierat samarbetsprojekt med syfte att förbättra folkhälsan genom att öka utvecklingen av fullkornsprodukter, öka och förbättra kommunikationen om fullkornets hälsobringande egenskaper och göra fullkornsprodukter mer tillgängliga. 

Flera olika samhällsaktörer ingår i sammanslutningen – offentliga aktörer, Konsumentföreningen Stockholm, Hjärt-Lungfonden, akademin och andra livsmedelsföretag och branschföreningar – för att lyfta fullkornets fördelar.

Forskningen visar tydligt att ett högt fullkornsintag förebygger många av våra stora folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och diabetes typ 2. Enligt nordiska näringsrekommendationer behöver vi få i oss 75 gram fullkorn per dag men i Sverige äter 9 av 10 för lite. I Danmark har det framgångsrika Fuldkornspartnerskabet sedan starten 2007 ökat intaget av fullkorn från 32 till 63 gram per dag. Det svenska samarbetet kommer att inspireras av det danska exemplet samtidigt som man utgår från svenska förutsättningar avseende samarbete, matvanor, innovation och kommunikation.

– Fullkorn är den enskilt viktigaste kostfaktorn för hälsa, och att så få känner till det behöver vi tillsammans ändra på! Vi är många olika aktörer som deltar, och partnerskapet är en bra möjlighet att lyckas förmedla fördelarna. Fullkorn är spannmålets hjärta, ”the goodness of grains”, och det vill vi lyfta fram i form av produkter, inspiration och kommunikation, säger Karin Arkbåge, nutritionschef på Lantmännen R&D.

Läs mer om samarbetsprojektet här

Och om fördelarna med fullkorn här