Lantmännen Reppe avser att upphöra med produktionen av glukossirap

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen Reppe – en del av Lantmännens Division Energi – planerar att stänga sin produktionsanläggning i Växjö för att fokusera på tillverkningen av gluten, dryckessprit, stärkelse och foderråvara i Lidköping.

På grund av bristande lönsamhet i produktion och försäljning av glukossirap avser Lantmännen nu att göra en förändring i Lantmännen Reppes produktionsstruktur. Lantmännen Reppe har inlett fackliga förhandlingar för att upphöra med produktionen av glukossirap och avveckla sin anläggning i Växjö.

− Lantmännens Division Energi är en av Sveriges största producenter av hållbara bioenergiprodukter. Divisionen är ett viktigt tillväxtområde för Lantmännen och det är därför centralt att utveckla affären och skapa lönsam tillväxt i alla våra verksamheter inom divisionen. Tyvärr ser vi inte att det finns möjlighet att göra affären med glukossirap lönsam med den produktionsstruktur och produktionsvolym vi har i Växjö, säger Magnus Kagevik, chef för Division Energi och tillförordnad vd för Lantmännen Reppe.

De tre bolagen inom Lantmännens Division Energi – Lantmännen Agroetanol, Lantmännen Aspen och Lantmännen Reppe – tillverkar bland annat hållbar etanol, proteinfoder, kolsyra, stärkelseprodukter, alkylatbensin, dryckessprit, gluten och glukossirap.  

Lantmännen satsar på att producera och marknadsföra hållbara och lönsamma produkter. Marknaden för glukossirap – en produkt som är svår att differentiera – är mycket konkurrensutsatt och trots flera utvärderingar och förbättringsinsatser i fabriken är affären inte ekonomiskt hållbar. Ett beslut om nedläggning kan påverka ett 20-tal tjänster på anläggningen och berörd personal har blivit informerad om den planerade förändringen idag.

 − Det är naturligtvis tråkigt att meddela kollegorna på Reppe om vår avsikt att upphöra med produktionen av glukossirap. Vi har inlett förhandlingar angående avveckling av verksamheten i Växjö för att hitta bra lösningar för berörd personal, säger Magnus Kagevik.

Lantmännen avser att avveckla produktionen i Växjö vid årsskiftet och arbetet på anläggningen fortsätter fram tills dess. Lantmännen Reppe kommer att fortsätta att förädla vete och tillverka gluten, dryckessprit, stärkelse samt foderråvara i sin fabrik i Lidköping.

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com